Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q1 2015

“Services-liiketoiminnan kehittyminen oli selkeästi ensimmäisen neljänneksen kohokohta. Viime vuoden lopussa kohentunut huoltoaktiviteetti jatkui myös ensimmäisellä neljänneksellä, mikä vahvisti sekä tilauskertymää että liikevaihtoa.“

Björn Rosengren,
Konsernijohtaja

Katso webcast

Services- ja Power Plants -liiketoimintojen tilausaktiviteetti tasapainottaa heikentyneitä merenkulun markkinoita

”Merenkulun markkinakehitys oli odotetusti hidasta vuoden 2015 alussa. Offshore-asiakkaiden asenne on odottavainen öljyn matalasta hinnasta johtuen ja alustilaukset ovat olleet vaisulla tasolla. Tämän seurauksena Ship Power -liiketoiminta sai aiempaa vähemmän tilauksia. Power Plants -liiketoiminnassa markkinatunnelma piristyy. Talouskasvu kehittyvillä markkinoilla ja sähkönkulutuksen kasvu Yhdysvalloissa vauhditti voimalaitoksiin kohdentuvia investointeja. Lisäksi tarjousaktiviteettimme osoittaa, että asiakkaiden kysyntä on edelleen hyvällä tasolla.

Services-liiketoiminnan kehittyminen oli selkeästi ensimmäisen neljänneksen kohokohta. Viime vuoden lopussa kohentunut huoltoaktiviteetti jatkui myös ensimmäisellä neljänneksellä, mikä vahvisti sekä tilauskertymää että liikevaihtoa. Services-liikevaihdon 11%:n kasvu kompensoi Ship Power - ja Power Plants -liiketoimintojen alhaisempia toimitusmääriä. Tästä johtuen Wärtsilän kokonaisliikevaihto ylsi edellisvuoden vastaavan jakson tasolle ja kannattavuus parantui hieman saavuttaen 10,1%. Pysymme sitoutuneina vuoden 2015 ohjeistukseen ja näemme edelleen mahdollisuuksia liikevaihdon kasvulle ja parantuneelle kannattavuudelle markkinoiden vallitsevista epävarmuuksista huolimatta.”

björn-autograph.png

Björn Rosengren, Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät vuodelle 2015 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistus ei sisällä L-3 Marine Systems Internationalin yritysoston vaikutusta.

Keskeistä katsauskaudelta tammi-maaliskuu 2015

  • Tilauskertymä kasvoi 15% 1.285 milj. euroon (1.115)
  • Liikevaihto laski 1% 988 milj. euroon (997)
  • Tilaus-laskutussuhde 1,30 (1,12)
  • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 100 milj. euroa, eli 10,1% liikevaihdosta (98 milj. euroa ja 9,8%)
  • Tulos/osake 0,43 euroa (0,31)
  • Liiketoiminnan rahavirta 37 milj. euroa (111)
  • Tilauskanta kasvoi 12% ja oli kauden lopussa 4.931 milj. euroa (4.384)

Avainluvut

MEUR 1-3/2015 1-3/2014 Muutos 2014
Tilauskertymä 1 285 1 115 15% 5 084
Tilauskanta kauden lopussa 4 931 4 384 12% 4 530
Liikevaihto 988 997 -1% 4 779
Liiketulos (EBIT)1 100 98 2% 569
% liikevaihdosta 10,1 9,8 11,9
Tulos ennen veroja 82 89 494
Tulos/osake, euroa 0,43 0,31 1,76
Liiketoiminnan rahavirta 37 111 452
Korolliset nettovelat kauden lopussa 251 390 94
Bruttoinvestoinnit 18 19 94
Nettovelkaantumisaste 0,14 0,22 0,05
1 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Wärtsilä kirjasi 47 milj. euroa kertaluonteisia eriä vuonna 2014, josta 6 milj. euroa kirjattiin ensimmäisen neljänneksen aikana.
Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.