Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q1 2015

Markkinakehitys

Power Plants

Voimantuotannon markkinatunnelmat piristyvät

Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti sekä maailman että paikallisen makrotalouden kehitystä. Vaikka maailmantalouden hitaan kasvun ennuste vaikuttaa edelleen voimantuotantokapasiteetin investointeihin, kehittyvien markkinoiden talouskasvu tuki uusien voimalaitosten kysyntää. Lisäksi sähkönkulutus on kääntynyt nousuun tietyillä alueilla Yhdysvalloissa, mikä luo kysyntää kaasuun perustuvalle voimantuotannolle. Vahva Yhdysvaltain dollari parantaa euroalueen toimittajien kilpailukykyä. Wärtsilän tarjousaktiviteetti oli korkealla tasolla vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana ja keskittyi edelleen monipolttoaine- ja maakaasuvoimalaitoksiin.

Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema

Vuonna 2014 kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 23,4 GW. Tilaukset vähenivät 27% edelliseen vuoteen verrattuna (32,1). Wärtsilän osuus markkinoista kasvoi 11%:iin (8%). Maailmanlaajuisiin tilauksiin sisältyvät kaikki yli viiden MW:n voimakoneyksiköt.

 

Ship Power

Kehitys merenkulun markkinoilla heikentynyt

Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana kirjattiin 222 sopimusta uusien alusten rakentamisesta.Tämä vastaa noin 58%:n laskua vuoden 2014 vastaavalla kaudella raportoituun 523 sopimukseen verrattuna. Laivanrakennuksen hintoihin kohdistuu nykyisten matalien markkinavolyymien vuoksi edelleen painetta. Perinteisillä kauppalaivasegmenteillä kuivalastitonniston tilausaktiviteetti laski, sen sijaan öljytankkereiden tilaukset lisääntyivät vahvistuneiden rahti- ja päivähintojen ansiosta. Kiinnostus nesteytetyn maakaasun (LNG) ja nestekaasun (LPG) kuljetusaluksia kohtaan jatkuu, vaikka tilauksia kirjattiin ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoden korkeaa määrää vähemmän. Sopimuksia rekisteröitiin 23 kaasunkuljetusaluksesta (43) ensimmäisen neljänneksen aikana. Offshore-alusten kysyntä jatkui heikkona, ja epävarmuus öljyn hinnan elpymisestä sai öljy-yhtiöitä supistamaan investointejaan. Ensimmäisen neljänneksen offshore-tilaukset suosivat tukialuksia.

Maailman kolme suurinta laivanrakennusmaata hallitsivat tilausaktiviteettia kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Eteläkorealaisilta telakoilta tilattiin suuria määriä konttialuksia, tankkereita ja nesteytetyn maakaasun kuljetusaluksia. Tästä johtuen Etelä-Korean osuus vahvistetuista sopimuksista kasvoi 38%:iin. Kiinan osuus vahvistetuista sopimuksista oli 29% ja Japanin 26%.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 56% (52% edellisen neljänneksen lopussa). Markkinaosuus apumoottoreissa oli 4% (3% edellisen neljänneksen lopussa).

 

Services

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti hyvällä tasolla

Huoltomarkkinat kehittyivät hyvin vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Voimalaitoshuollon kysyntä oli maailmanlaajuisesti aktiivista, mikä johtui pääosin laitteiston vilkkaasta käytöstä. Kysynnän kehitys oli suotuisaa varsinkin Brasiliassa. Aktiviteetti oli hyvällä tasolla myös merenkulun markkinoilla kauppalaiva- ja merivoimasegmenttien lisääntyneen kysynnän ansiosta. Vaikka kauppalaiva-asiakkaat pyrkivät edelleen alentamaan käyttökustannuksiaan, öljyn hinnan laskun seurauksena alentuneet polttoainekustannukset ovat kasvattaneet huoltovolyymeja. Maantieteellisestä näkökulmasta merenkulun huoltoaktiviteetti kehittyi erityisen hyvin Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Norjassa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.