Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q1 2015

Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset

Wärtsilä ja Teknologian tutkimuskeskus VTT ilmoittivat ensimmäisellä neljänneksellä käynnistävänsä uuden, kolmevuotisen ArTEco-tutkimusprojektin, jonka tavoitteena on kehittää propulsiotuotteita erityisesti arktisiin olosuhteisiin.

Maaliskuussa Wärtsilä toi markkinoille neljän uuden LNG-alussuunnitelman sarjan. Suunnitelmat on kehitetty läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa vastaamaan maailmanlaajuisen LNG-kuljetuksen korkeita turvallisuus- ja suoritusstandardeja.

Maaliskuussa Wärtsilä ilmoitti myös yhteistyösopimuksesta Clean Marine Energy (Europe) Ltd:n kanssa. Yhteistyö on ensimmäinen laatuaan merenkulun markkinoilla ja sen tavoitteena on tarjota rahoitusratkaisuja, jotka tukevat siirtymistä rikkipesuriteknologiaan uusien päästömääräysten täyttämiseksi. Tarkoituksena on keventää kyseiseen teknologiaan sijoittavien laivanomistajien taloudellista taakkaa.

Helmikuussa Wärtsilä ja alankomaalainen kylmähöyrystimien kehittäjä ja toimittaja Cryonorm Systems BV sopivat muodostavansa yhteenliittymän, joka toimittaa LNG-järjestelmiä eurooppalaisille sisävesialusmarkkinoille. Yhtymä tuo kyseiselle segmentille kehittyneen järjestelmän, joka perustuu Wärtsilän LNGPac -kaasunsyöttöjärjestelmään. Järjestelmän etuja ovat alemmat kustannukset ja huoltovaatimukset, yksinkertaisempi asennus sekä lyhentyneet toimitusajat.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.