Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q1 2015

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän ensimmäisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 37 milj. euroa (111). Muutos käyttöpääomassa ja eläke-ennakoiden maksu kokonaisuudessaan ensimmäisen neljänneksen aikana viime vuoden neljännesvuosittaisten maksujen sijaan vaikuttivat negatiivisesti operatiiviseen kassavirtaan. Nettokäyttöpääoma kauden lopussa oli 296 milj. euroa (292). Saatujen ennakoiden määrä oli 743 milj. euroa (965) kauden lopussa. Rahavarat kauden lopussa olivat 382 milj. euroa (242) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 629 milj. euroa (599). Osingot vuodelta 2014 olivat 1,15 euroa per osake (1,05) eli 227 milj. euroa (207).

Wärtsilällä oli maaliskuun 2015 lopussa korollisia lainoja yhteensä 648 milj. euroa (633). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 145 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 502 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 251 milj. euroa (390) ja nettovelkaantumisaste oli 0,14 (0,22).

Konsernin maksuvalmius
MEUR 31.3.2015 31.12.2014
Rahavarat 382 571
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 629 629
Maksuvalmius 1 011 1 200
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 21 25
Yritystodistukset - -
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 1 011 1 200
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 21 25
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 31.3.2015 40 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 41 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.