Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q1 2015

Tilauskertymä

Wärtsilän ensimmäisen neljänneksen tilauskertymä kasvoi yhteensä 15% 1.285 milj. euroon (1.115). Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 16% (1.522 milj. euroa vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä). Ensimmäisen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,30 (1,12).

Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 287 milj. euroa (165), 74% enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 43% (501 milj. euroa vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä). Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä sai eurooppalaiselta, kansainvälisesti toimivalta asiakkaalta tilauksen 120 milj. euron arvoisen voimalaitoksen toimittamisesta, sekä tilaukset 135 MW:n projektin toimittamisesta Keski-Afrikkaan ja 56 MW:n voimalaitoksen toimittamisesta Yhdysvaltoihin kuormitushuippujen tasaamiseksi ja tuulivoiman tueksi.

Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli 336 milj. euroa (440), laskua oli 24% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 27% (460 milj. euroa vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä). Kauppalaivasegmentillä Wärtsilä sai tilauksen toimittaa 20 apumoottoria viiteen säiliöalukseen, jotka rakennetaan COSCO:lle (China Ocean Shipping Group) Hudong-Zhonghua Shipbuilding Groupin telakalla Kiinassa. Apumoottorit valmistaa Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd. -yhteisyritys. Wärtsilä sai myös tilauksen Wärtsilä Aquarius UV räjähdyssuojattujen painolastivedenkäsittelyjärjestelmien toimittamisesta kahdeksaan uuteen kemikaalitankkeriin. Matkustajalaivasegmentillä Wärtsilä sai sopimuksen toimittaa monipolttoainemoottorit ja kiinteälapaiset potkurit virolaisen Tallink Gruppin uuteen nopeaan matkustaja-autolauttaan. Alus rakennetaan Turun Meyerin telakalla. Ensimmäisen neljänneksen tilauksiin sisältyi lisäksi sopimus nesteytyslaitteiden toimittamisesta LNG-terminaaliprojektille Iso-Britanniassa. Kaasunkuljetusalusten osuus ensimmäisen neljänneksen tilauksista oli 41% ja perinteisen kauppalaivasegmentin 18%. Offshore-alukset, matkustajalaivat ja erikoisalukset vastasivat kukin 11% tilauksista. Merivoimien osuus oli 3% ja muiden tilausten osuus 5%.

Muutama suuri projektitilaus tuki Services-liiketoiminnan tilauskertymän kehitystä. Tilauskertymä kasvoi 30% 662 milj. euroon (510). Neljänneksen aikana Wärtsilä sai Shanghai Electric Powerilta tilauksen maltalaisen Delimara-voimalaitoksen muuntamisesta maakaasulla toimivaksi. Wärtsilä allekirjoitti myös kolmivuotisen huoltosopimuksen Newcrest Mining Limitedin kanssa. Sopimus kattaa moottorihuollon ja varaosat Lihir-kultakaivoksen kolmelle Papua-Uudessa-Guineassa toimivalle voimalaitokselle. Lisäksi Wärtsilä allekirjoitti Golar Management Oslon kanssa yhtiön LNG-aluskantaa koskevan viisivuotisen teknisen hallinnointisopimuksen.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 1-3/2015 1-3/2014 Muutos 2014
Power Plants 287 165 74% 1 293
Ship Power 336 440 -24% 1 746
Services 662 510 30% 2 045
Tilauskertymä yhteensä 1 285 1 115 15% 5 084
Tilauskertymä Power Plants
MW 1-3/2015 1-3/2014 Muutos 2014
Öljy 452 160 182% 980
Kaasu 251 236 6% 1 509
Tilauskertymä yhteensä 702  396 77% 2 489

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä tammi-maaliskuussa 2015 oli yhteensä 138 milj. euroa (25). Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja niiden tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta. Ensimmäisen neljänneksen aikana Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd sai tilauksen 30 monipolttoainemoottorin toimittamisesta jäätä murtaviin nesteytetyn maakaasun kuljetusaluksiin. Alukset operoivat arktisissa olosuhteissa Pohjois-Venäjällä Yamal LNG -projektissa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.