Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q1 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

       

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Oikaistu
MEUR 1–3/2015 1–3/2014 2014
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 180 1 235 1 235
Valuuttakurssimuutokset 47 4 22
Lisäykset 3 10 36
Poistot ja arvonalentumiset -13 -13 -51
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -2
Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -61
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 213 1 235 1 180
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 434 449 449
Valuuttakurssimuutokset 12 7
Lisäykset 15 11 62
Poistot ja arvonalentumiset -16 -16 -63
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -2 -4 -10
Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -1 -8
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 444 440 434
Tämän taulukon luvut sisältävät vertailukauden 1–3/2014 osalta sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.