Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q1 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

       

Laaja tuloslaskelma
MEUR 1–3/2015 1–3/2014 2014
Raportointikauden nettotulos 86 63 351
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) -3 -29
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 1 4
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -3 -25
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot 76 1 56
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 5 4
Rahavirran suojaukset -41 7 -74
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 9 -2 20
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 49 6 5
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 46 6 -20
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 132 68 332
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 126 68 323
Määräysvallattomat omistajat 6 9
132 68 332
Laaja tuloslaskelma sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.