Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q1 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

       

Lyhennetty tase
MEUR 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 213 1 235 1 180
Aineelliset hyödykkeet 444 440 434
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 73 109 90
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 15 16
Laskennalliset verosaamiset 163 123 144
Muut saamiset 45 6 20
1 954 1 928 1 884
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 330 1 394 1 156
Muut saamiset 1 605 1 478 1 567
Rahavarat 382 242 571
3 317 3 114 3 294
Myytävänä olevat omaisuuserät 102
Varat yhteensä 5 271 5 042 5 280
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 523 1 369 1 624
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 859 1 705 1 960
Määräysvallattomien omistajien osuus 47 38 45
Oma pääoma yhteensä 1 907 1 743 2 005
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 502 539 537
Laskennalliset verovelat 69 82 64
Muut velat 247 188 231
818 810 832
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 145 94 129
Muut velat 2 401 2 395 2 259
2 546 2 489 2 388
Velat yhteensä 3 365 3 299 3 220
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 55
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 271 5 042 5 280
Lyhennetty tase sisältää vertailukauden 31.3.2014 osalta sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.