Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q1 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin
Oikaistu Oikaistu Oikaistu
MEUR 1-3/2015 10–12/2014 7–9/2014 4–6/2014 1–3/2014 10–12/2013
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 988 1 549 1 117 1 116 997 1 403
Liiketoiminnan muut tuotot 7 17 10 12 12 22
Kulut -868 -1 375 -964 -983 -898 -1 204
Poistot ja arvonalentumiset -29 -30 -29 -27 -29 -28
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 2 4 7 5 10 8
Liiketulos 100 166 141 123 92 202
Rahoitustuotot ja -kulut -18 -9 -12 -4 -3 -11
Tulos ennen veroja 82 157 129 119 89 191
Tuloverot -18 -27 -31 -28 -20 -35
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista 64 129 98 91 70 156
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22 -9 -13 -8 -7 -9
Raportointikauden nettotulos 86 121 85 83 63 147
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 85 118 84 83 62 147
Määräysvallattomat omistajat 1 3 1 1
86 121 85 83 63 147
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,32 0,64 0,50 0,46 0,35 0,79
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,11 -0,04 -0,07 -0,04 -0,04 -0,04
Tulos/osake, euroa 0,43 0,60 0,43 0,42 0,31 0,74

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.