Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q1 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tuloslaskelma
Oikaistu
MEUR 1–3/2015 1–3/2014 2014
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 988 997 4 779
Liiketoiminnan muut tuotot 7 12 52
Kulut -868 -898 -4 220
Poistot ja arvonalentumiset -29 -29 -115
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 2 10 26
Liiketulos 100 92 522
Rahoitustuotot ja -kulut -18 -3 -28
Tulos ennen veroja 82 89 494
Tuloverot -18 -20 -106
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista 64 70 389
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22 -7 -37
Raportointikauden nettotulos 86 63 351
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 85 62 347
Määräysvallattomat omistajat 1 1 5
86 63 351
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,32 0,35 1,95
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,11 -0,04 -0,19
Tulos/osake, euroa 0,43 0,31 1,76

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.