Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q1 2015

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset

Vuonna 2015 ei sovelleta uusia tai muutettuja standardeja.

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Kaksitahtiliiketoiminta luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi syyskuussa 2014. Tämän johdosta ensimmäisen neljänneksen tuloslaskelmaan liittyviä vertailulukuja on oikaistu.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.