Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

“Olen tyytyväinen erityisesti Services-liiketoiminnan kehitykseen; sekä tilauskertymä että liikevaihto kasvoivat toisella neljänneksellä, ja markkinanäkymät säilyvät positiivisina.“

Björn Rosengren,
Konsernijohtaja

Katso webcast

Liikevaihto kasvoi haastavissa markkinaolosuhteissa

Ympäristötietoisuus ja muuttuvat energiantarpeet ohjaavat yhä enemmän investointeja markkinoilla, joilla toimimme. Olemme tarkentaneet strategiaamme vastaamaan toimialan muuttuvaa dynamiikkaa. Tavoittelemme kasvua tarjoamalla innovatiivisia ja energiatehokkaita elinkaariratkaisuja sekä hyödyntämällä johtoasemaamme kaasuun perustuvassa teknologiassa. Siirtyessämme uusille markkinasegmenteille, joita ovat esimerkiksi öljy & kaasu ja LNG-terminaalit, ja hankkiessamme yrityksiä, jotka laajentavat tuoteportfoliotamme, on tarjontamme paljon muutakin kuin alusten koneistamista tai voimalaitosten rakentamista. Siksi olemme päättäneet nimetä Ship Power- ja Power Plants -liiketoimintamme uudelleen Marine Solutions- ja Energy Solutions -liiketoiminnoiksi.

Wärtsilän toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 10% 1.230 milj. euroon huoltovolyymien kasvun ja lisääntyneiden voimalaitostoimitusten ansiosta. Olen erityisen tyytyväinen Services-liiketoiminnan kehitykseen; sekä tilauskertymä että liikevaihto kasvoivat toisella neljänneksellä, ja markkinanäkymät säilyvät positiivisina. Toisen neljänneksen kannattavuus oli 11,1% ja ensimmäisen vuosipuoliskon 10,7%. Viivästykset tiettyjen projektien päätöksenteossa vaikuttivat Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymään. Vakaat projektinäkymät antavat kuitenkin varmuutta aktiviteetin kohentumisesta toisella vuosipuoliskolla. Merenkulun markkinat kärsivät edelleen heikosta aluskysynnästä, joka johtuu pääosin ylikapasiteetista, heikoista rahtihinnoista ja öljyn matalasta hinnasta. Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli hyvällä tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Meidän on silti varmistettava kilpailukykymme alhaisen kysynnän ympäristössä. Sen vuoksi olemme tänään ilmoittaneet suunnitelmasta järjestää Marine Solutions -organisaatiota uudelleen.

L-3 Marine Systems Internationalin (MSI) yritysosto saatettiin päätökseen toukokuun lopulla, minkä seurauksena olemme päivittäneet ohjeistustamme. Odotamme liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden olevan 12,0-12,5%."

björn-autograph.png

Björn Rosengren, Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät vuodelle 2015 muuttuneet

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistuksessa on huomioitu L-3 Marine Systems International (MSI) -yritysoston vaikutukset. MSI:n osuus vuoden 2015 liikevaihdosta on arviolta 250 milj. euroa ja liiketuloksesta arviolta 9 milj. euroa. MSI:n liiketuloksen ennen hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja arvioidaan yltävän 16 milj. euroon.

Aiemmin Wärtsilä odotti liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5% ilman MSI-yritysoston vaikutusta.

Keskeistä toiselta neljännekseltä

 • Tilauskertymä kasvoi 2% 1.159 milj. euroon (1.138)
 • Liikevaihto kasvoi 10% 1.230 milj. euroon (1.116)
 • Tilaus-laskutussuhde 0,94 (1,02)
 • EBITA 144 milj. euroa, eli 11,7% liikevaihdosta (138 milj. euroa ja 12,4%)
 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 137 milj. euroa, eli 11,1% liikevaihdosta (132 milj. euroa ja 11,8%)
 • Tulos/osake 0,54 euroa (0,42)
 • Liiketoiminnan rahavirta 47 milj. euroa (61)
 • L-3 Marine Systems Internationalin yritysosto saatettu päätökseen

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • Ship Power -organisaatiota, joka on tänään nimetty uudelleen Marine Solutions -liiketoiminnaksi, koskevat uudelleenjärjestelysuunnitelmat julkaistiin 17.7.2015

Keskeistä katsauskaudelta tammi-kesäkuu 2015

 • Tilauskertymä kasvoi 8% 2.443 milj. euroon (2.253)
 • Liikevaihto kasvoi 5% 2.218 milj. euroon (2.113)
 • Tilaus-laskutussuhde 1,10 (1,07)
 • EBITA 250 milj. euroa, eli 11,3% liikevaihdosta (243 milj. euroa ja 11,5%)
 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 237 milj. euroa, eli 10,7% liikevaihdosta (230 milj. euroa ja 10,9%)
 • Tulos/osake 0,97 euroa (0,73)
 • Liiketoiminnan rahavirta 84 milj. euroa (172)
 • Tilauskanta kasvoi 20% ja oli kauden lopussa 5.325 milj. euroa (4.420)

 Avainluvut

MEUR 4-6/2015 4-6/2014 Muutos 1-6/2015 1-6/2014 Muutos 2014
Tilauskertymä 1 159 1 138 2% 2 443 2 253 8% 5 084
Tilauskanta kauden lopussa 5 325 4 420 20% 4 530
Liikevaihto 1 230 1 116 10% 2 218 2 113 5% 4 779
Liiketulos (EBITA)1 144 138 4% 250 243 3% 594
% liikevaihdosta 11,7 12,4 11,3 11,5 12,4
Liiketulos (EBIT)2 137 132 4% 237 230 3% 569
% liikevaihdosta 11,1 11,8 10,7 10,9 11,9
Tulos ennen veroja 140 119 18% 222 208 6% 494
Tulos/osake, euroa 0,54 0,42 0,97 0,73 1,76
Liiketoiminnan rahavirta 47 61 84 172 452
Korolliset nettovelat kauden lopussa 495 350 94
Bruttoinvestoinnit 297 42 94
Nettovelkaantumisaste 0,25 0,19 0,05
1 EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja, jotka olivat vuoden 2015 toisella neljänneksellä 7 milj. euroa (6) ja katsauskaudella tammi-kesäkuu 13 milj. euroa (13). Vuonna 2014 Wärtsilä kirjasi 9 milj. euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä toisen neljänneksen aikana ja 15 milj. euroa katsauskaudella tammi-kesäkuu.
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.
Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.