Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

Avainluvut

MEUR 4-6/2015 4-6/2014 Muutos 1-6/2015 1-6/2014 Muutos 2014
Tilauskertymä 1 159 1 138 2% 2 443 2 253 8% 5 084
Tilauskanta kauden lopussa 5 325 4 420 20% 4 530
Liikevaihto 1 230 1 116 10% 2 218 2 113 5% 4 779
Liiketulos (EBITA)1 144 138 4% 250 243 3% 594
% liikevaihdosta 11,7 12,4 11,3 11,5 12,4
Liiketulos (EBIT)2 137 132 4% 237 230 3% 569
% liikevaihdosta 11,1 11,8 10,7 10,9 11,9
Tulos ennen veroja 140 119 18% 222 208 6% 494
Tulos/osake, euroa 0,54 0,42 0,97 0,73 1,76
Liiketoiminnan rahavirta 47 61 84 172 452
Korolliset nettovelat kauden lopussa 495 350 94
Bruttoinvestoinnit 297 42 94
Nettovelkaantumisaste 0,25 0,19 0,05
1 EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja, jotka olivat vuoden 2015 toisella neljänneksellä 7 milj. euroa (6) ja katsauskaudella tammi-kesäkuu 13 milj. euroa (13). Vuonna 2014 Wärtsilä kirjasi 9 milj. euroa uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä toisen neljänneksen aikana ja 15 milj. euroa katsauskaudella tammi-kesäkuu.
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.