Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

Markkinakehitys

Energy Solutions

Haastavat olosuhteet voimantuotannon markkinoilla

Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti sekä maailman että paikallisen makrotalouden kehitystä. Kasvuodotuksista huolimatta talouden pysähtyneisyys on hillinnyt voimantuotantokapasiteetin investointeja teollisuusmaissa. Kehittyvien markkinoiden talouskasvu, vaikkakin ennakoitua hitaampaa, tuki edelleen uusien voimalaitosten kysyntää. Wärtsilän tarjousaktiviteetti oli hyvällä tasolla toisen neljänneksen aikana ja keskittyi edelleen monipolttoaine- ja maakaasuvoimalaitoksiin.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW:n suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 4,7 GW (6,5). Tilaukset vähenivät 28% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Haastavassa markkinatilanteessa Wärtsilän markkinaosuus kasvoi 15%:iin (6). Maailmanlaajuisiin tilauksiin sisältyvät yli 5 MW:n turbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset.

 

Marine Solutions

Alustilaukset säilyivät matalalla tasolla

Vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana kirjattiin 458 sopimusta uusien alusten rakentamisesta. Tämä vastaa noin 53%:n laskua vuoden 2014 vastaavalla kaudella raportoituun 973 sopimukseen verrattuna. Alhaisen tilausaktiviteetin vuoksi laivanrakennuksen hintojen lasku jatkui toisella neljänneksellä. Tilausaktiviteetti oli erityisen heikkoa kuivalasti- ja offshore-segmenteillä. Vaikka öljyn hinnat elpyivät hieman toisen neljänneksen aikana, offshore-markkinat pysyvät haastavina ja öljy-yhtiöt keskittyvät edelleen kustannussäästöihin. Öljyn hintojen nykyinen taso ja parantuneet rahti- ja päivähinnat tukevat öljytankkereiden tilauksia. Kaasunkuljetusalusten (LNG ja LPG) tilaukset laskivat edellisvuoden korkealta tasolta. Alussopimuksia rekisteröitiin 36 (84) vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana. Matkustajalaivojen tilaukset olivat hyvällä tasolla.

Maailman kolme suurinta laivanrakennusmaata hallitsivat tilausaktiviteettia kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Eteläkorealaisilta telakoilta tilattiin konttialuksia, tankkereita ja nesteytetyn maakaasun kuljetusaluksia. Tästä johtuen Etelä-Korean osuus vahvistetuista sopimuksista kasvoi 42%:iin. Kiinan osuus vahvistetuista sopimuksista oli 23% ja Japanin 20%.

Marine Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 59% (56% edellisen neljänneksen lopussa). Apumoottoreiden markkinaosuus oli 5% (4% edellisen neljänneksen lopussa).

Services

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti hyvällä tasolla

Huoltomarkkinoiden hyvä kehitys jatkui vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Merenkulun markkinoilla öljyn matala hinta on vaikuttanut myönteisesti asiakkaiden käyttökustannuksiin, ja huoltoprojekteille oli edelleen kysyntää. Huoltoaktiviteetti oli vahvinta kauppalaivasegmentillä ja maantieteellisestä näkökulmasta Pohjois-Euroopassa. Voimalaitoshuollon kysyntä parani hieman. Kehitys oli erityisen suotuisaa Afrikassa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.