Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Voimantuotannon alalla rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja rahoituksen saatavuus vaikuttavat suurempien projektien ajoitukseen tietyillä markkinoilla. Öljyyn ja kaasuun perustuvissa talouksissa öljyn matala hinta viivästyttää investointipäätöksiä. Geopoliittiset jännitteet ja merkittävät valuuttakurssimuutokset voivat myös hidastaa asiakkaiden päätöksentekoa. Perushyödykkeiden, kuten mineraalien tai sementin, alhainen kysyntä vaikuttaa teollisuusasiakkaiden investointipäätöksiin. Kilpailu lisääntyy kun perinteiset moottorivalmistajat siirtyvän voimalaitosmarkkinoille meriteollisuuden alhaisen kysynnän johdosta.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on yhä haastava. Maailmantalouden heikot kehitysnäkymät, ylikapasiteetti ja rahtitonniston alhainen kysyntä vaikeuttavat perinteisten merenkulkumarkkinoiden elpymistä. Öljyn matala hinta, öljyn ja kaasun ylitarjonta sekä öljy-yhtiöiden supistuneet investoinnit voivat edelleen vaikuttaa offshore-investointeihin. Laivanrakennuksen hintojen lasku voi kohdistaa painetta telakoiden alihankkijoiden hinnoitteluun. Laivanomistajat neuvottelevat olemassa olevien sopimusten toimitusaikojen pidentämisestä, mikä on riski telakoiden tilauskirjoille. Peruutusriski vaikuttaa olevan rajatumpi.

Services-liiketoiminnassa maailmantalouden hidas kehitys ja tiettyjen alueiden poliittinen epävakaus ovat pääasialliset riskit kysynnän kehitykselle. Haastavat olosuhteet monilla merenkulun markkinoilla ovat myös mahdollinen riski.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Saaduista vaatimuksista yksi on erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuoden 2014 vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.