Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

Strategiset toimenpiteet, yritysostot, yhteisyritykset ja verkoston laajentaminen

CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd -yhtiön tehtaan rakentaminen Shanghain Lingangiin etenee suunnitelmien mukaisesti. Wärtsilä odottaa yhtiön saavan elinkeinoluvan vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä ja ensimmäisen moottorin olevan valmis toimitettavaksi vuonna 2016.

Toukokuussa Wärtsilä ja COSCO (Weihai) Shipbuilding Marine Technology Company Limited allekirjoittivat lisenssisopimuksen painolastiveden käsittelyjärjestelmien tuotannosta. Kahdensuuntainen sopimus antaa COSCO:lle oikeudet valmistaa Wärtsilän Aquarius EC (sähköklooraus) -järjestelmiä yhtiön maailmanlaajuiselle laivamarkkinalle. Wärtsilä puolestaan saa käyttöönsä uutta tuotantokapasiteettia, joka edesauttaa painolastiveden käsittelyjärjestelmien toimittamista Wärtsilän asiakkaille.

Toukokuussa Wärtsilä ja Carnival Corporation & plc ilmoittivat solmineensa Carnivalin alusten moottorihuoneiden teknologioiden ja järjestelmien optimoinnin testaamista koskevan sopimuksen.

Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä perusti tytäryhtiön myydäkseen klassisten Wärtsilä 4-tahtimoottoreiden varaosia. Wärtsilän kokonaan omistama QuantiParts B.V. toimii Alankomaista käsin ja palvelee sekä merenkulku-, veturi- että voimalaitosteollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti.

L-3 Marine Systems Internationalin yritysosto

L-3 Marine Systems Internationalin (MSI) hankinta New Yorkin pörssiin listatulta L-3 Communications Holdings Inc. -yhtiöltä on saatettu loppuun, ja yritys siirtyi Wärtsilän hallintaan 1.6.2015 alkaen. MSI:n ja Wärtsilän Marine Solutions -liiketoiminnan sähkö- ja automaatioyksikön integrointi on alkanut. Wärtsilä odottaa, että uusi yksikkö pystyy luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja parantamaan asiakkaidensa toiminnan tehokkuutta. Liikevaihtoon liittyvien synergiaetujen lisäksi Wärtsilä odottaa MSI:n yltävän konsernin nykyiseen kannattavuuteen 5 vuoden kuluessa.

Velaton kauppahinta oli 285 miljoonaa euroa, ja alustava kauppahinta rahavarojen, nettokäyttöpääoman ja eläkevastuiden tarkistusten jälkeen oli 298 milj. euroa. Hankintamenojen allokointeihin liittyvien poistojen odotetaan olevan 7 milj. euroa vuonna 2015. Alustavien laskelmien mukaan kaupan johdosta syntyvän liikearvon arvioidaan olevan 161 milj. euroa.

MSI:n tilauskertymä katsauskaudella tammi-kesäkuu 2015 oli 161 milj. euroa ja tilauskanta kauden lopussa oli 519 milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto oli 197 milj. euroa. MSI:n luvut ovat konsolidoitu kesäkuusta 2015 alkaen. Vuoden 2015 toisella neljänneksellä MSI:n vaikutus tilauskertymään oli 41 milj. euroa ja liikevaihtoon 30 milj. euroa. Vaikutus liiketulokseen ei ollut merkittävä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.