Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän toisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 47 milj. euroa (61). Wärtsilän tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta oli 84 milj. euroa (172). Nettokäyttöpääoma kauden lopussa oli 404 milj. euroa (339). Vaihto-omaisuuden kasvu vaikutti negatiivisesti nettokäyttöpääomaan. Saatujen ennakoiden määrä oli 761 milj. euroa (840) kauden lopussa. Rahavarat kauden lopussa olivat 269 milj. euroa (345) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 629 milj. euroa (599).

Wärtsilällä oli kesäkuun 2015 lopussa korollisia lainoja yhteensä 779 milj. euroa (696). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 315 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 464 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 495 milj. euroa (350) ja nettovelkaantumisaste oli 0,25 (0,19).

 

Konsernin maksuvalmius
MEUR 30.6.2015 31.3.2015
Rahavarat 269 382
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 629 629
Maksuvalmius 898 1 011
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 18 21
Yritystodistukset vähennettynä 180 -
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 718 1 011
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 15 21
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 30.6.2015 oli 32 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 41 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.