Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

Tilauskertymä

Wärtsilän toisen neljänneksen tilauskertymä oli yhteensä 1.159 milj. euroa (1.138), 2% enemmän kuin kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 10% (1.285 milj. euroa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä). Toisen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 0,94 (1,02).

Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli 188 milj. euroa (244), 23% vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 34% (287 milj. euroa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä). Tärkeimmät tilaukset saatiin Kolumbiasta, Yhdysvalloista ja Turkista.

Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 392 milj. euroa (383), 2% enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 17% (336 milj. euroa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä). Kaasunkuljetusalusten osuus toisen neljänneksen tilauskertymästä oli 28% ja perinteisen kauppalaivasegmentin osuus oli 14%. Offshore-segmentin osuus oli 18%, kun taas matkustajalaivojen osuus oli 24%, merivoimien 3% ja erikoisalusten 10%. Muiden tilausten osuus tilauskertymästä oli 3%.

Services-liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 13% 579 milj. euroon (510). Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 13% (662 milj. euroa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä).

Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2015 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä 2.443 milj. euroa (2.253), kasvua oli 8% vuoden 2014 vastaavaan kauteen verrattuna. Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,10 (1,07). Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi 16% 475 milj. euroon (409). Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä laski 12% 728 milj. euroon (823). Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.240 milj. euroa (1.021), kasvua oli 22%.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 4-6/2015 4-6/2014 Muutos 1-6/2015 1-6/2014 Muutos 2014
Energy Solutions 188 244 -23% 475 409 16% 1 293
Marine Solutions1 392 383 2% 728 823 -12% 1 746
Services 579 510 13% 1 240 1 021 22% 2 045
Tilauskertymä yhteensä 1 159 1 138 2% 2 443 2 253 8% 5 084
1MSI:n osuus vuoden 2015 toisen neljänneksen tilauskertymästä oli yhteensä 41 milj. euroa.
Tilauskertymä Energy Solutions
MW 4-6/2015 4-6/2014 Muutos 1-6/2015 1-6/2014 Muutos 2014
Öljy 237 309 -24% 688 470 47% 980
Kaasu 283 281 1% 534 516 3% 1 509
Tilauskertymä yhteensä 520 590 -12% 1 222 986 24% 2 489

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä tammi-kesäkuussa 2015 oli yhteensä 140 milj. euroa (92). Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja niiden tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.