Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

       

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Oikaistu
MEUR 1–6/2015 1–6/2014 2014
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 180 1 235 1 235
Valuuttakurssimuutokset 52 14 22
Yrityshankinnat 293
Lisäykset 8 20 36
Poistot ja arvonalentumiset -27 -25 -51
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -2
Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -1 -61
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 504 1 244 1 180
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 434 449 449
Valuuttakurssimuutokset 8 2 7
Yrityshankinnat 8
Lisäykset 27 26 62
Poistot ja arvonalentumiset -32 -31 -63
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -3 -6 -10
Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -1 -8
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 442 439 434
Tämän taulukon luvut sisältävät vertailukauden 1–6/2014 osalta sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.