Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

       

Laaja tuloslaskelma
MEUR 1–6/2015 1–6/2014 2014
Raportointikauden nettotulos 195 146 351
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) -4 -3 -29
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 1 1 4
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -3 -2 -25
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot 62 21 56
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 3 4
Rahavirran suojaukset 5 1 -74
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -1 -1 20
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 69 21 5
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 65 18 -20
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 261 164 332
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 255 165 323
Määräysvallattomat omistajat 6 9
261 164 332
Laaja tuloslaskelma sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.