Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

       

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Vakuutus-
matemaattiset
voitot ja
tappiot
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2015 336 61 -30 -66 -65 1 723 45 2 005
Maksetut osingot -227 -9 -236
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 62 4 21 168 6 261
Oma pääoma 30.6.2015 336 61 32 -62 -44 1 664 42 2 030
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Vakuutus-
matemaattiset
voitot ja
tappiot
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 40 1 884
Maksetut osingot -207 -3 -210
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 21 1 -3 144 1 164
Oma pääoma 30.6.2014 336 61 -64 -12 -46 1 524 38 1 837
Laskelma oman pääoman muutoksista sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.