Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

       

Lyhennetty tase
MEUR 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 504 1 244 1 180
Aineelliset hyödykkeet 442 439 434
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 74 100 90
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 15 16
Laskennalliset verosaamiset 172 133 144
Muut saamiset 56 6 20
2 266 1 936 1 884
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 539 1 444 1 156
Muut saamiset 1 549 1 394 1 567
Rahavarat 269 345 571
3 357 3 183 3 294
Myytävänä olevat omaisuuserät 102
Varat yhteensä 5 622 5 119 5 280
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 651 1 463 1 624
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 987 1 799 1 960
Määräysvallattomien omistajien osuus 42 38 45
Oma pääoma yhteensä 2 030 1 837 2 005
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 464 595 537
Laskennalliset verovelat 113 82 64
Muut velat 350 237 231
927 913 832
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 315 102 129
Muut velat 2 351 2 267 2 259
2 666 2 369 2 388
Velat yhteensä 3 593 3 282 3 220
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 55
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 622 5 119 5 280
Lyhennetty tase sisältää vertailukauden 30.6.2014 osalta sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.