Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin
Oikaistu Oikaistu
MEUR 4–6/2015 1–3/2015 10–12/2014 7–9/2014 4–6/2014 1–3/2014
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 1 230 988 1 549 1 117 1 116 997
Liiketoiminnan muut tuotot 13 7 17 10 12 12
Kulut -1 081 -868 -1 375 -964 -983 -898
Poistot ja arvonalentumiset -30 -29 -30 -29 -27 -29
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 5 2 4 7 5 10
Liiketulos 137 100 166 141 123 92
Rahoitustuotot ja -kulut 3 -18 -9 -12 -4 -3
Tulos ennen veroja 140 82 157 129 119 89
Tuloverot -31 -18 -27 -31 -28 -20
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista 109 64 129 98 91 70
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22 -9 -13 -8 -7
Raportointikauden nettotulos 109 86 121 85 83 63
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 107 85 118 84 83 62
Määräysvallattomat omistajat 2 1 3 1 1
109 86 121 85 83 63
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,54 0,32 0,64 0,50 0,46 0,35
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,11 -0,04 -0,07 -0,04 -0,04
Tulos/osake, euroa 0,54 0,43 0,60 0,43 0,42 0,31

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.