Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q2 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tuloslaskelma
Oikaistu
MEUR 1–6/2015 1–6/2014 2014
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 2 218 2 113 4 779
Liiketoiminnan muut tuotot 20 24 52
Kulut -1 949 -1 881 -4 220
Poistot ja arvonalentumiset -59 -56 -115
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 7 15 26
Liiketulos 237 215 522
Rahoitustuotot ja -kulut -15 -6 -28
Tulos ennen veroja 222 208 494
Tuloverot -49 -47 -106
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista 173 161 389
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22 -15 -37
Raportointikauden nettotulos 195 146 351
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 192 145 347
Määräysvallattomat omistajat 3 1 5
195 146 351
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,86 0,81 1,95
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,11 -0,08 -0,19
Tulos/osake, euroa 0,97 0,73 1,76

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.