Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q3 2015

“Olen vakuuttunut Wärtsilän mahdollisuuksista kasvaa ja parantaa kannattavuuttaan pitkällä aikavälillä. Uskon myös, että aiemmissa tehtävissään ansioitunut Jaakko Eskola on juuri oikea henkilö johtamaan yritystä jatkuvan menestyksen tiellä.

Haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajia ja Wärtsilän koko organisaatiota kuluneista neljästä inspiroivasta vuodesta.”

Björn Rosengren,
Konsernijohtaja

Katso webcast

Liikevaihto ja kannattavuus kehittyvät suunnitelmien mukaisesti

”Kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 9% yhteensä 1.222 miljoonaan euroon jälkimarkkinoiden lisääntyneen aktiviteetin sekä L-3 Marine Systems International -yritysoston ansiosta. Services-liiketoiminnan hyvä kehitys nosti kannattavuuden 13,1%:iin. Olemme hyvää tahtia saavuttamassa tämän vuoden liikevaihto- ja kannattavuusohjeistukset.

Kilpailu energiantuotantomarkkinoilla lisääntyy, ja vallitseva makrotalouden epävarmuus hidastaa edelleen asiakkaiden päätöksentekoa. Meillä on kuitenkin vireillä monia hankkeita, ja näemme tulevalla neljänneksellä mahdollisuuksia aktiviteetin kohentumiseen. Marine Solutions -liiketoiminnan markkinatilanne on edelleen haastava. Aluksia tilataan vähän, minkä lisäksi offshore-segmentin heikko markkinatunnelma vaikuttaa tilauskertymäämme. On kuitenkin ilo todeta, että Services-liiketoiminta kompensoi hyvin laitteidemme alhaisempaa kysyntää. Merenkulkualan asiakkaiden lisääntynyt kunnossapitokysyntä ja voimalaitosten huoltomarkkinoiden vakaus viittaavat myönteisiin näkymiin loppuvuodelle. 

Wärtsilän missio on muokata merenkulku- ja energiamarkkinoita kehittämällä edistyksellisiä teknologioita ja keskittymällä elinkaaren aikaiseen suorituskykyyn – kunnianhimomme on korkealla. Meillä on erinomaiset valmiudet hyötyä loppumarkkinoidemme perustavanlaatuisista muutoksista sekä asiakkaiden halusta saada yhä korkeampi hyötysuhde yhdistettynä entistä pienempiin päästöihin. Olemme myös käynnistäneet viime vuosina useita toimenpiteitä toimintamme tehokkuuden ja joustavuuden kehittämiseksi. Olen vakuuttunut Wärtsilän mahdollisuuksista kasvaa ja parantaa kannattavuuttaan pitkällä aikavälillä. Uskon myös, että aiemmissa tehtävissään ansioitunut Jaakko Eskola on juuri oikea henkilö johtamaan yritystä jatkuvan menestyksen tiellä. Haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajia ja Wärtsilän koko organisaatiota kuluneista neljästä inspiroivasta vuodesta.”

björn-autograph.png

Björn Rosengren, Konsernijohtaja

Näkymät vuodelle 2015 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistuksessa on huomioitu L-3 Marine Systems International (MSI) -yritysoston vaikutukset. MSI:n osuus vuoden 2015 liikevaihdosta on arviolta 250 milj. euroa ja vuoden 2015 liiketuloksesta arviolta 9 milj. euroa. MSI:n liiketuloksen ennen hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja arvioidaan yltävän 16 milj. euroon.

Keskeistä kolmannelta neljännekseltä

 • Tilauskertymä laski 17% 1.086 milj. euroon (1.309)
 • Liikevaihto kasvoi 9% 1.222 milj. euroon (1.117)
 • Tilaus-laskutussuhde 0,89 (1,17)
 • EBITA 170 milj. euroa eli 13,9% liikevaihdosta (149 milj. euroa ja 13,3%)
 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 160 milj. euroa eli 13,1% liikevaihdosta (142 milj. euroa ja 12,7%)
 • Tulos/osake 0,49 euroa (0,43)
 • Liiketoiminnan rahavirta -5 milj. euroa (68)
 • Jaakko Eskola nimitettiin Wärtsilä Oyj Abp:n konsernijohtajaksi 1.11.2015 alkaen

Keskeistä katsauskaudelta tammi-syyskuu 2015

 • Tilauskertymä oli vakaa 3.529 milj. euroa (3.562)
 • Liikevaihto kasvoi 6% 3.439 milj. euroon (3.230)
 • Tilaus-laskutussuhde 1,03 (1,10)
 • EBITA 420 milj. euroa eli 12,2% liikevaihdosta (392 milj. euroa ja 12,1%)
 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 397 milj. euroa eli 11,5% liikevaihdosta (373 milj. euroa ja 11,5%)
 • Tulos/osake 1,46 euroa (1,16)
 • Liiketoiminnan rahavirta 78 milj. euroa (240)
 • Tilauskanta kasvoi 9% ja oli kauden lopussa 5.112 milj. euroa (4.674)

 Avainluvut

MEUR 7-9/2015 7-9/2014 Muutos 1-9/2015 1-9/2014 Muutos 2014
Tilauskertymä 1 086 1 309 -17% 3 529 3 562 -1% 5 084
Tilauskanta kauden lopussa 5 112 4 674 9% 4 530
Liikevaihto 1 222 1 117 9% 3 439 3 230 6% 4 779
Liiketulos (EBITA)1 170 149 14% 420 392 7% 594
% liikevaihdosta 13,9 13,3 12,2 12,1 12,4
Liiketulos (EBIT)2 160 142 13% 397 373 7% 569
% liikevaihdosta 13,1 12,7 11,5 11,5 11,9
Tulos ennen veroja 132 129 354 338 494
Tulos/osake, euroa 0,49 0,43 1,46 1,16 1,76
Liiketoiminnan rahavirta -5 68 78 240 452
Korolliset nettovelat kauden lopussa 513 277 94
Bruttoinvestoinnit 314 69 94
Nettovelkaantumisaste 0,26 0,14 0,05
1 EBITA on esitetty ilman uudelleenjärjestelyihin liittyviä 11 milj. euron kertaluonteisia eriä (17) ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä 23 milj. euron poistoja (19) katsauskaudella tammi-syyskuu 2015. Kolmannella neljänneksellä uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät olivat 11 milj. euroa (1) ja hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (6).
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.
Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.