Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q3 2015

Avainluvut

MEUR 7-9/2015 7-9/2014 Muutos 1-9/2015 1-9/2014 Muutos 2014
Tilauskertymä 1 086 1 309 -17% 3 529 3 562 -1% 5 084
Tilauskanta kauden lopussa 5 112 4 674 9% 4 530
Liikevaihto 1 222 1 117 9% 3 439 3 230 6% 4 779
Liiketulos (EBITA)1 170 149 14% 420 392 7% 594
% liikevaihdosta 13,9 13,3 12,2 12,1 12,4
Liiketulos (EBIT)2 160 142 13% 397 373 7% 569
% liikevaihdosta 13,1 12,7 11,5 11,5 11,9
Tulos ennen veroja 132 129 354 338 494
Tulos/osake, euroa 0,49 0,43 1,46 1,16 1,76
Liiketoiminnan rahavirta -5 68 78 240 452
Korolliset nettovelat kauden lopussa 513 277 94
Bruttoinvestoinnit 314 69 94
Nettovelkaantumisaste 0,26 0,14 0,05
1 EBITA on esitetty ilman uudelleenjärjestelyihin liittyviä 11 milj. euron kertaluonteisia eriä (17) ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä 23 milj. euron poistoja (19) katsauskaudella tammi-syyskuu 2015. Kolmannella neljänneksellä uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät olivat 11 milj. euroa (1) ja hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (6).
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.