Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q3 2015

Markkinakehitys

Energy Solutions

Kilpailu voimantuotannon markkinoilla lisääntyy

Makrotalouden epävarmuus vaikutti edelleen uuden voimantuotantokapasiteetin kysyntään kolmannella neljänneksellä. Markkinoilla on suuri määrä hankkeita, mutta investointipäätöksiä tehdään hitaasti ja monia lykätään. Alhainen kysyntä merenkulkumarkkinoilla on aiheuttanut ylikapasiteettia, jonka seurauksena perinteiset moottorivalmistajat ovat siirtyneet voimalaitosmarkkinoille. Tämä kiristää kilpailua ja lisää hintapaineita. Maantieteellisestä näkökulmasta markkinasignaalit ovat vaihtelevia. Kehittyvien markkinoiden kasvu luo edellytyksiä voimalaitosprojekteille, mutta teollisuusmaissa voimalaitosinvestointien elpyminen vaatii kestävää talouskasvua. Wärtsilän tarjousaktiviteetti kehittyi hyvin kolmannen neljänneksen aikana ja keskittyi edelleen monipolttoaine- ja maakaasuvoimalaitoksiin.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW:n suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 12,6 GW (10,6). Tilaukset kasvoivat 19% edellisvuoden vastaavan jakson alhaiselta tasolta. Wärtsilän markkinaosuus pysyi vakaana ja oli 10% (10). Maailmanlaajuisiin tilauksiin sisältyvät kaikki yli 5 MW:n kaasuturbiinit ja Wärtsilän voimalaitokset.


Marine Solutions

Alustilaukset edelleen matalalla tasolla

Tammi-syyskuun 2015 aikana kirjattiin 930 sopimusta (1.395) sopimusta uusien alusten rakentamisesta, näistä 319 kolmannella neljänneksellä (272). Uusien alusten alhainen kysyntä asetti edelleen paineita laivanrakennushinnoille. Tilausaktiviteetti perinteisillä kauppalaivamarkkinoilla oli hidasta ja tilaukset kohdistuivat tankkereihin ja konttialuksiin. Kaasunkuljetusalusten tilausmäärä laski edellisvuoden korkealta tasolta, ja syyskuun loppuun mennessä oli rekisteröity yhteensä 61 sopimusta LNG- ja LPG-kuljetusaluksista (132). Öljyn matalat hinnat rajoittivat yhä kysyntää offshore-markkinoilla. Tilausaktiviteetti matkustajalaivasegmentillä säilyi hyvällä tasolla, ja syyskuun loppuun mennessä oli tehty 21 alustilausta (25).

Kolme suurinta laivanrakennusmaata hallitsivat yhä tilausaktiviteettia kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Etelä-Korean ja Kiinan osuudet vahvistetuista sopimuksista olivat 35% ja 26%. Japanin osuus vahvistetuista sopimuksista nousi 26%:iin kotimaisen tilausaktiviteetin kasvun vuoksi.

Marine Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 63% (59% edellisen neljänneksen lopussa). Apumoottoreiden markkinaosuus kasvoi 9%:iin (5% edellisen neljänneksen lopussa), mikä johtuu Wärtsilä 34DF -moottorin kasvaneesta käytöstä apusovelluksissa LNG-kuljetussegmentillä.


Services

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti kehittyy hyvin

Vahva aktiviteetti huoltomarkkinoilla jatkui kolmannen neljänneksen aikana. Kysyntä kasvoi edellisvuoden hyvältä tasolta, ja molemmilla loppumarkkinoilla aktiviteetti kohdistui ylläpitoinvestointeihin. Merenkulun markkinoilla kehitys oli vahvinta kauppalaivasegmentillä. Kauppalaiva-asiakkaiden kysyntä kehittyi erityisen hyvin Etelä-Euroopassa. Voimalaitosmarkkinoilla huoltokysyntä oli vakaa, hyvää kehitystä oli nähtävissä Aasiassa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.