Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q3 2015

Markkinanäkymät

Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Vaikka kehittyvien markkinoiden talouskehitys on ollut odotettua hitaampaa, tukee sähkön kysynnän kasvu voimalaitosinvestointeja. OECD-maissa hidas talouskasvu rajoittaa edelleen uusien voimalaitosten kysyntää. Kaasun alhainen hinta tukee kysyntää Yhdysvalloissa. Hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon megatrendi saa jalansijaa maailmanlaajuisesti. Uusiutuvien, epäsäännöllisten voimanlähteiden kuten aurinko- ja tuulivoiman käyttö kasvaa, mikä vaatii joustavia ratkaisuja tasoittamaan voimantuotantojärjestelmiä. Sähkömarkkinoita ympäri maailmaa kehitetään mukautumaan vaadittuun joustavuuteen.

Näkymät merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoilla säilyvät haastavina. Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen kysyntään. Offshore-segmentillä öljyn matala hinta vaikuttaa öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen tehtäviin sijoituksiin. Tämän seurauksena porauslauttojen ja tukialusten kysyntä on heikkoa. Kaasunkuljetustilausten odotetaan pysyvän normalisoituneella tasolla. Risteilijöiden näkymät pysyvät positiivisena Aasian matkustajaliikenteen ennakoidun kasvun vuoksi. Lauttojen näkymiä puolestaan tukevat merkit Yhdysvaltojen ja Euroopan talouden elpymisestä. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys on selkeästi esillä. Lainsäädäntöympäristö lisää kiinnostusta kaasun laajempaan käyttöön merenkulun polttoaineena.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat myönteiset. Valituilla alueilla on nähtävissä kasvumahdollisuuksia. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu tasapainottaa vanhempien asennusten huoltokysynnän hidastumista ja kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehityksen aiheuttamaa epävarmuutta. Viimeaikainen öljyn hinnan kehitys on vaikuttanut myönteisesti käyttökustannuksiin, minkä odotetaan kasvattavan öljykäyttöisen laitteiston huoltokysyntää. Toisaalta öljyn hinnan lasku on heikentänyt huoltonäkymiä tietyillä offshore-markkinoilla. Offshore-laitekannan kasvu viime vuosina tasoittaa kuitenkin osittain mahdollista huoltovolyymien laskua. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat ovat kiinnostuneita pitkäaikaisista huoltosopimuksista.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.