Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q3 2015

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja rahoituksen saatavuus vaikuttavat suurempien voimalaitosprojektien ajoitukseen tietyillä markkinoilla. Öljyn matala hinta vaikuttaa kansallisen infrastruktuurin kehityshankkeisiin öljyyn ja kaasuun perustuvissa talouksissa. Tämä on nähtävissä Lähi-Idässä, missä valtionbudjetteja on sopeutettu. Vaikka öljyn ja kaasun tuontimaat hyötyvät matalasta öljyn hinnasta, voimalaitosinvestointipäätökset perustuvat pitkän aikavälin hinta-arvioihin eivätkä lyhytaikaisiin hintaheilahteluihin. Geopoliittiset jännitteet ja merkittävät valuuttakurssimuutokset voivat hidastaa asiakkaiden päätöksentekoa. Perushyödykkeiden, kuten mineraalien tai sementin, kysyntä vaikuttaa teollisuusasiakkaiden investointipäätöksiin. Hinnoittelupaineet ovat edelleen riski kilpailun lisääntyessä.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on yhä haastava. Maailmantalouden lyhyen aikavälin heikot kehitysnäkymät, ylikapasiteetti ja rahtitonniston alhainen kysyntä estävät perinteisiä merenkulkumarkkinoita elpymästä. Öljyn matala hinta, öljyn ja kaasun ylitarjonta sekä öljy-yhtiöiden supistuneet investoinnit rajoittavat yhä offshore-investointeja. Laivanrakennuksen hintojen lasku voi kohdistaa painetta telakoiden alihankkijoiden hinnoitteluun. Laivanomistajat neuvottelevat jo tehtyjen sopimusten toimitusaikojen pidentämisestä, mikä on riski telakoiden tilauskirjoille. Peruutusriski vaikuttaa rajallisemmalta.

Services-liiketoiminnassa kysynnän kehitystä uhkaavat pääasiassa maailmantalouden hidas kehitys ja tiettyjen alueiden poliittinen epävakaus. Haastavat olosuhteet monilla merenkulun markkinasegmenteillä ovat myös mahdollinen riski.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja korvausvaatimuksia. Eräs saaduista vaatimuksista on erityisen suuri. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuoden 2014 vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.