Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q3 2015

Oikeudellinen tiedote ja tietosuoja

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen sivustolle tuloa. Wärtsilä Oyj Abp:n (jäljempänä Wärtsilä) verkkosivustolle tulevien henkilöiden katsotaan hyväksyvän seuraavat ehdot:

Wärtsilällä on tekijänoikeus tämän verkkosivuston kaikkeen sisältöön (esimerkiksi tekstiin, kuviin ja audiovisuaaliseen aineistoon). Kaikki oikeudet pidätetään. Koko sisällön tai sen osan kopiointi, siirto, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa ilman Wärtsilän etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta tapauksia, jotka täyttävät seuraavat ehdot.

Wärtsilä antaa käyttäjälle luvan tulostaa tai tallentaa omalle tietokoneelleen otteita näistä sivuista omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Wärtsilän verkkosivuston sisältöä saa käyttää vain tiedonhakutarkoituksessa ja niin, ettei se vahingoita Wärtsilän mainetta. Tällä verkkosivustolla olevaa tietoa ei saa muuttaa ilman Wärtsilän nimenomaista kirjallista lupaa. Verkkosivustollamme oleviin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä lisäehtoja, jotka selviävät kyseisestä asiakirjasta.

Wärtsilän logo ja siihen kuuluva liikemerkki, Wärtsilän tytäryritysten ja osakkuusyritysten logot ja niihin kuuluvat liikemerkit sekä Wärtsilän ja sen tytäryritysten ja osakkuusyritysten brändinimet, tuotenimet ja tavaramerkit ovat Wärtsilän ja/tai sen tytäryritysten ja osakkuusyritysten omaisuutta.

Wärtsilän verkkosivuston sisältö tarjotaan sellaisenaan ja sellaisena kuin se on saatavilla. Näiden sivujen sisällön paikkansapitävyydestä, tarkkuudesta tai luotettavuudesta ei anneta minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita, paitsi siltä osin kuin sovellettava laki sitä edellyttää. Wärtsilä ei takaa, että sen sivusto tai sen käytön mahdollistama palvelin eivät sisällä viruksia tai muuta haitallista sisältöä. Kaikessa Wärtsilän aineistossa voi olla teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. Wärtsilä voi tehdä muutoksia tai lisäyksiä kaikkeen sivustolla olevaan tietoon. Wärtsilä varaa oikeuden milloin tahansa muokata sivuja tai estää pääsyn niille.

Wärtsilä ei ole millään tavalla vastuussa minkäänlaisista vahingoista, esimerkiksi välittömistä, välillisistä, satunnaisista tai seurannaisvahingoista tai kustannuksista, erityisistä tai rangaistuskorvauksista tai vahingonkorvauksista taikka voiton menetyksestä, jotka liittyvät Wärtsilän verkkosivustolle tai jollekin siihen linkitetylle sivustolle tulemiseen tai siihen, että näillä sivuilla olevaa sisältöä ei voi käyttää tai että niiden sisältämää tietoa on käytetty tai yritetty käyttää, tai jotka liittyvät sivuston toimimattomuuteen, vikaan, laiminlyöntiin, häiriöön, tiedonsiirron viivästymiseen, tietokonevirukseen tai linja- tai järjestelmävikaan, vaikka Wärtsilälle tai sen edustajille ilmoitetaan tällaisista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista. Tällaisissa tapauksissa Wärtsilän vastuuta rajoitetaan siinä määrin kuin laissa sallitaan.

Wärtsilä voi koska tahansa muuttaa tätä oikeudellista tiedotetta ja voi myös ilmoittamatta estää pääsyn tälle sivustolle ilman syytä ja/tai korvausvelvollisuutta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.