Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q3 2015

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän kolmannen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli -5 milj. euroa (68). Saamisten lisääntyminen vaikutti rahavirran kehitykseen. Wärtsilän tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 78 milj. euroa (240). Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 522 milj. euroa (379). Vaihto-omaisuuden kasvu vaikutti negatiivisesti nettokäyttöpääomaan. Saatujen ennakoiden määrä oli 814 milj. euroa (747) kauden lopussa. Rahavarat kauden lopussa olivat 250 milj. euroa (400) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 679 milj. euroa (599).

Wärtsilällä oli syyskuun 2015 lopussa korollisia lainoja yhteensä 778 milj. euroa (679). Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, oli yhteensä 279 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli 499 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 513 milj. euroa (277), ja nettovelkaantumisaste oli 0,26 (0,14).

Konsernin maksuvalmius
MEUR 30.9.2015 30.6.2015
Rahavarat 250 269
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 679 629
Maksuvalmius 929 898
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 19 18
Yritystodistukset vähennettynä 175 180
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 754 718
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 15 15
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 30.9.2015 oli 35 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 45 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.