Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q3 2015

Tilauskertymä

Wärtsilän kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli yhteensä 1.086 milj. euroa (1.309), 17% vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymän kehitys oli vakaa (1.159 milj. euroa vuoden 2015 toisella neljänneksellä). Kolmannen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 0,89 (1,17).

Energy Solutions -liiketoiminnan kolmannen neljänneksen tilauskertymä oli 167 milj. euroa (383) eli 56% vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 11% (188 milj. euroa vuoden 2015 toisella neljänneksellä). Kolmannen neljänneksen tilauksiin kuului sopimus 40 MW:n suuruisen teollisen voimalaitoksen toimittamisesta Kazakstaniin.

Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli kolmannella neljänneksellä 407 milj. euroa (463), laskua oli 12% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 4% (392 milj. euroa vuoden 2015 toisella neljänneksellä). Äskettäin hankitun L-3 Marine Systems Internationalin tilauskertymä kehittyi hyvin. Kolmannen neljänneksen tilauskertymään sisältyi kesäkuussa lanseeratun Wärtsilä 31 -moottorin ensimmäinen tilaus. Kolme moottoria asennetaan FSUE Atomflotille rakennettavaan jäänmurtajaan. Ympäristöratkaisut-segmentiltä tilattiin kaasunkäsittelyjärjestelmät kolmeen matkustaja-alukseen sekä painolastiveden käsittelyjärjestelmät yhteentoista konttialukseen. Kaasunkuljetusalussegmentin tilauksiin kuului kaksi sopimusta uudelleenkaasutusmoduuleista norjalaisen Höegh LNG:n omistamiin kelluviin varastointi- ja uudelleenkaasutusaluksiin. Kaasunkuljetusalusten osuus kolmannen neljänneksen tilauskertymästä oli 37%, ja perinteisen kauppalaivasegmentin osuus oli 21%. Matkustajalaivojen osuus oli 16%, kun taas erikoisalusten osuus tilauskertymästä oli 9%, merivoimien 6% ja offshore-alusten 5%. Muiden tilausten osuus tilauskertymästä oli 7%.

Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 511 milj. euroa (463) kolmannella neljänneksellä, 10% enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla kaudella. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 12% (579 milj. euroa vuoden 2015 toisella neljänneksellä). Lasku johtui projektien ja pitkäaikaisten huoltosopimusten kysynnän kausiluonteisesta hidastumisesta. Kolmannen neljänneksen tilauksiin kuului Teck Alaska Incorporatedin omistaman, Luoteis-Alaskassa sijaitsevan Red Dog -kaivoksen voimalaitoksen viisivuotinen ylläpitosopimus.

Katsauskaudella tammi-syyskuu 2015 Wärtsilän tilauskertymä oli vakaa 3.529 milj. euroa (3.562). Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,03 (1,10). Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä laski 19% yhteensä 642 milj. euroon (792). Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä laski 12% yhteensä 1.134 milj. euroon (1.286). Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.752 milj. euroa (1.484), kasvua oli 18%.

 

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 7-9/2015 7-9/2014 Muutos 1-9/2015 1-9/2014 Muutos 2014
Energy Solutions 167 383 -56% 642 792 -19% 1 293
Marine Solutions1 407 463 -12% 1 134 1 286 -12% 1 746
Services 511 463 10% 1 752 1 484 18% 2 045
Tilauskertymä yhteensä 1 086 1 309 -17% 3 529 3 562 -1% 5 084
1MSI:n vaikutus tilauskertymään oli 113 milj. euroa vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä ja 153 milj. euroa katsauskaudella tammi-syyskuu.
Tilauskertymä Energy Solutions
MW 7-9/2015 7-9/2014 Muutos 1-9/2015 1-9/2014 Muutos 2014
Öljy 394 321 23% 1 082 791 37% 980
Kaasu 71 408 -83% 605 925 -35% 1 509
Tilauskertymä yhteensä 465 730 -36% 1 687 1 716 -2% 2 489

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä tammi-syyskuussa 2015 oli yhteensä 163 milj. euroa (126). Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja niiden tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.