Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q3 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 1–9/2015 1–9/2014 2014
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 180 1 235 1 235
Valuuttakurssimuutokset 22 38 22
Yrityshankinnat 293
Lisäykset 11 27 36
Poistot ja arvonalentumiset -43 -39 -51
Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -60 -61
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 1 462 1 200 1 180
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 434 449 449
Valuuttakurssimuutokset -3 9 7
Yrityshankinnat 8
Lisäykset 42 46 62
Poistot ja arvonalentumiset -48 -46 -63
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -8 -9 -10
Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -9 -8
Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 425 439 434

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.