Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q3 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Laaja tuloslaskelma
MEUR 1–9/2015 1–9/2014 2014
Raportointikauden nettotulos 292 231 351
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot) -2 -4 -29
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 4
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -2 -4 -25
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot 8 66 56
Muuntoerot määräysvallattomille omistajille 2 3 4
Rahavirran suojaukset -5 -20 -74
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 1 4 20
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, yhteensä 6 53 5
Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 4 49 -20
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 296 280 332
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 290 274 323
Määräysvallattomat omistajat 6 5 9
296 280 332

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.