Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q3 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

      

Laskelma oman pääoman muutoksista
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Vakuutus-
matemaattiset
voitot ja
tappiot
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2015 336 61 -30 -66 -65 1 723 45 2 005
Maksetut osingot -227 -9 -236
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 8 -4 23 262 6 296
Oma pääoma 30.9.2015 336 61 -21 -70 -42 1 758 43 2 065
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien
omistajien
osuus
Oma
pääoma
yhteensä
MEUR Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahasto
Vakuutus-
matemaattiset
voitot ja
tappiot
Kertyneet
voitto-
varat
Oma pääoma 1.1.2014 336 61 -85 -13 -43 1 587 40 1 884
Maksetut osingot -207 -3 -210
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 66 -16 -1 226 5 280
Oma pääoma 30.9.2014 336 61 -19 -29 -44 1 606 42 1 953

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.