Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q3 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tase
MEUR 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 462 1 200 1 180
Aineelliset hyödykkeet 425 439 434
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 75 87 90
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 16 16
Laskennalliset verosaamiset 168 139 144
Muut saamiset 55 5 20
2 202 1 887 1 884
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 535 1 387 1 156
Muut saamiset 1 621 1 315 1 567
Rahavarat 250 400 571
3 407 3 102 3 294
Myytävänä olevat omaisuuserät 101 102
Varat yhteensä 5 609 5 090 5 280
Oma pääoma
Osakepääoma 336 336 336
Muu oma pääoma 1 686 1 575 1 624
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 2 022 1 911 1 960
Määräysvallattomien omistajien osuus 43 42 45
Oma pääoma yhteensä 2 065 1 953 2 005
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 499 548 537
Laskennalliset verovelat 112 81 64
Muut velat 310 221 231
921 850 832
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 279 131 129
Muut velat 2 343 2 105 2 259
2 623 2 236 2 388
Velat yhteensä 3 544 3 086 3 220
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 51 55
Oma pääoma ja velat yhteensä 5 609 5 090 5 280

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.