Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q3 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin
Oikaistu
MEUR 7–9/2015 4–6/2015 1–3/2015 10–12/2014 7–9/2014 4–6/2014
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 1 222 1 230 988 1 549 1 117 1 116
Liiketoiminnan muut tuotot 12 13 7 17 10 12
Kulut -1 058 -1 081 -868 -1 375 -964 -983
Poistot ja arvonalentumiset -32 -30 -29 -30 -29 -27
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 5 5 2 4 7 5
Liiketulos 149 137 100 166 141 123
Rahoitustuotot ja -kulut -17 3 -18 -9 -12 -4
Tulos ennen veroja 132 140 82 157 129 119
Tuloverot -35 -31 -18 -27 -31 -28
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista 97 109 64 129 98 91
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22 -9 -13 -8
Raportointikauden nettotulos 97 109 86 121 85 83
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 95 107 85 118 84 83
Määräysvallattomat omistajat 2 2 1 3 1
97 109 86 121 85 83
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 0,49 0,54 0,32 0,64 0,50 0,46
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,11 -0,04 -0,07 -0,04
Tulos/osake, euroa 0,49 0,54 0,43 0,60 0,43 0,42
Kaksitahtiliiketoiminta luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi syyskuussa 2014.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.