Wärtsilä Oyj Abp Osavuosikatsaus Q3 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Lyhennetty tuloslaskelma
MEUR 1–9/2015 1–9/2014 2014
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 3 439 3 230 4 779
Liiketoiminnan muut tuotot 33 34 52
Kulut -3 007 -2 846 -4 220
Poistot ja arvonalentumiset -91 -85 -115
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 12 22 26
Liiketulos 386 356 522
Rahoitustuotot ja -kulut -31 -18 -28
Tulos ennen veroja 354 338 494
Tuloverot -84 -78 -106
Raportointikauden tulos jatkuvista toiminnoista 270 259 389
Raportointikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22 -29 -37
Raportointikauden nettotulos 292 231 351
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 287 228 347
Määräysvallattomat omistajat 5 2 5
292 231 351
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 1,35 1,31 1,95
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,11 -0,15 -0,19
Tulos/osake, euroa 1,46 1,16 1,76

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.