Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

”Vuoden 2015 tavoitteiden saavuttamista tukivat vankka viimeinen vuosineljännes ja huoltovolyymien kasvun jatkuminen. Voimme olla tyytyväisiä suoritukseemme haastavassa toimintaympäristössä.”

Jaakko Eskola,
konsernijohtaja

Katso webcast

Vankka kehitys haastavista markkinaolosuhteista huolimatta

”Vuoden 2015 tavoitteiden saavuttamista tukivat vankka viimeinen vuosineljännes ja huoltovolyymien kasvun jatkuminen. Liikevaihto kasvoi 5% ja kannattavuus nousi 12,2%:iin. Lisäksi laiteliiketoimintojen vuosineljänneksittäinen tilauskertymä kasvoi jatkuvasti vuoden loppua kohti. Voimme olla tyytyväisiä suoritukseemme haastavassa toimintaympäristössä.

Services-liiketoiminnan kehitys oli vuoden selkeä kohokohta, sillä tilauksissa ja myynnissä kirjattiin kaksinumeroinen kasvu. Menestyksemme perustana oli kohdennettu myyntitapa ja laajennettu arvolupaus sekä asiakkaidemme suurempi investointihalukkuus toimintaa optimoiviin palveluihin. Pyrimme aktiivisilla toimilla varmistamaan tarjontamme kehityksen myös vuonna 2016. Tärkeä painopistealue tulee olemaan rahavirran kehitys. Tänä vuonna voimalaitostoimitusten ajoitus vaikutti siihen negatiivisesti.

Vuotta 2016 tarkasteltaessa uskomme markkinatilanteen pysyvän ennallaan. Huoltomarkkinoiden suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan. Energiamarkkinoiden olosuhteet säilyvät haastavina ja uusien alustilausten kysyntä rajallisena, joka johtuu ylikapasiteetista ja öljyn alhaisesta hinnasta. Varovaisista markkinanäkymistä huolimatta asemamme markkinoilla on hyvä: trendit tehokkuuden parantamiseksi ja energiatarpeiden muutokset hyödyttävät meitä. Digitalisaation merkitys liiketoiminnassamme kasvaa, kun hyödynnämme data-analytiikkaa asiakkaidemme toiminnan, sisäisten prosessiemme ja suorituskykymme optimoinnissa. Vakaan tilauskirjan, suunnitelmissa olevien projektien ja kasvavan huoltoliiketoiminnan perusteella sekä jatkuvaan kehitykseen keskittymällä, odotamme myynnin ja liikevoittomarginaalin kasvavan jonkin verran tulevana vuonna.”

jaakko-autograph.png

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät vuodelle 2016

Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0–5% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,5–13,0%.

Keskeistä neljänneltä neljännekseltä

 • Tilauskertymä laski 8% 1.403 milj. euroon (1.522)
 • Liikevaihto kasvoi 3% 1.590 milj. euroon (1.549)
 • Tilaus-laskutussuhde 0,88 (0,98)
 • EBITA 224 milj. euroa eli 14,1% liikevaihdosta (202 milj. euroa ja 13,1%)
 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 215 milj. euroa eli 13,5% liikevaihdosta (196 milj. euroa ja 12,7%)
 • Tulos/osake 0,79 euroa (0,60)
 • Liiketoiminnan rahavirta 176 milj. euroa (212)

Keskeistä katsauskaudelta tammi-joulukuu 2015

 • Tilauskertymä laski 3% 4.932 milj. euroon (5.084)
 • Liikevaihto kasvoi 5% 5.029 milj. euroon (4.779)
 • Tilaus-laskutussuhde 0,98 (1,06)
 • EBITA 643 milj. euroa eli 12,8% liikevaihdosta (594 milj. euroa ja 12,4%)
 • Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 612 milj. euroa eli 12,2% liikevaihdosta (569 milj. euroa ja 11,9%)
 • Tulos/osake 2,25 euroa (1,76)
 • Liiketoiminnan rahavirta 255 milj. euroa (452)
 • Tilauskanta kasvoi 8% ja oli kauden lopussa 4.882 milj. euroa (4.530)
 • Osinkoehdotus 1,20 euroa/osake

 Avainluvut

MEUR 10-12/2015 10-12/2014 Muutos 1-12/2015 1-12/2014 Muutos
Tilauskertymä 1 403 1 522 -8% 4 932 5 084 -3%
Tilauskanta kauden lopussa 4 882 4 530 8%
Liikevaihto 1 590 1 549 3% 5 029 4 779 5%
Liiketulos (EBITA)1 224 202 11% 643 594 8%
% liikevaihdosta 14,1 13,1 12,8 12,4
Liiketulos (EBIT)2 215 196 10% 612 569 8%
% liikevaihdosta 13,5 12,7 12,2 11,9
Tulos ennen veroja 199 157 553 494
Tulos/osake, euroa 0,79 0,60 2,25 1,76
Liiketoiminnan rahavirta 176 212 255 452
Korolliset nettovelat kauden lopussa 372 94
Bruttoinvestoinnit 346 94
Nettovelkaantumisaste 0,17 0,05
1 EBITA on esitetty ennen kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Wärtsilä kirjasi kertaluonteisia eriä 13 milj. euroa (30) neljännen neljänneksen aikana, joista 11 milj. euroa liittyi heinäkuussa ilmoitettuun uudelleenjärjestelyohjelmaan ja 3 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (6). Katsauskauden tammi-joulukuu 2015 aikana kertaluonteisia eriä oli 25 milj. euroa (47), joista 19 milj. euroa liittyi uudelleenjärjestelyohjelmaan ja 6 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 32 milj. euroa (26).
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.
Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.