Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Avainluvut

MEUR 10-12/2015 10-12/2014 Muutos 1-12/2015 1-12/2014 Muutos
Tilauskertymä 1 403 1 522 -8% 4 932 5 084 -3%
Tilauskanta kauden lopussa 4 882 4 530 8%
Liikevaihto 1 590 1 549 3% 5 029 4 779 5%
Liiketulos (EBITA)1 224 202 11% 643 594 8%
% liikevaihdosta 14,1 13,1 12,8 12,4
Liiketulos (EBIT)2 215 196 10% 612 569 8%
% liikevaihdosta 13,5 12,7 12,2 11,9
Tulos ennen veroja 199 157 553 494
Tulos/osake, euroa 0,79 0,60 2,25 1,76
Liiketoiminnan rahavirta 176 212 255 452
Korolliset nettovelat kauden lopussa 372 94
Bruttoinvestoinnit 346 94
Nettovelkaantumisaste 0,17 0,05
1 EBITA on esitetty ennen kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Wärtsilä kirjasi kertaluonteisia eriä 13 milj. euroa (30) neljännen neljänneksen aikana, joista 11 milj. euroa liittyi heinäkuussa ilmoitettuun uudelleenjärjestelyohjelmaan ja 3 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (6). Katsauskauden tammi-joulukuu 2015 aikana kertaluonteisia eriä oli 25 milj. euroa (47), joista 19 milj. euroa liittyi uudelleenjärjestelyohjelmaan ja 6 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 32 milj. euroa (26).
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.