Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Jaakko Eskola, konsernijohtaja

”Vuoden 2015 tavoitteiden saavuttamista tukivat vankka viimeinen vuosineljännes ja huoltovolyymien kasvun jatkuminen. Liikevaihto kasvoi 5% ja kannattavuus nousi 12,2%:iin. Lisäksi laiteliiketoimintojen vuosineljänneksittäinen tilauskertymä kasvoi jatkuvasti vuoden loppua kohti. Voimme olla tyytyväisiä suoritukseemme haastavassa toimintaympäristössä.

Services-liiketoiminnan kehitys oli vuoden selkeä kohokohta, sillä tilauksissa ja myynnissä kirjattiin kaksinumeroinen kasvu. Menestyksemme perustana oli kohdennettu myyntitapa ja laajennettu arvolupaus sekä asiakkaidemme suurempi investointihalukkuus toimintaa optimoiviin palveluihin. Pyrimme aktiivisilla toimilla varmistamaan tarjontamme kehityksen myös vuonna 2016. Tärkeä painopistealue tulee olemaan rahavirran kehitys. Tänä vuonna voimalaitostoimitusten ajoitus vaikutti siihen negatiivisesti.

Vuotta 2016 tarkasteltaessa uskomme markkinatilanteen pysyvän ennallaan. Huoltomarkkinoiden suotuisan kehityksen odotetaan jatkuvan. Energiamarkkinoiden olosuhteet säilyvät haastavina ja uusien alustilausten kysyntä rajallisena, joka johtuu ylikapasiteetista ja öljyn alhaisesta hinnasta. Varovaisista markkinanäkymistä huolimatta asemamme markkinoilla on hyvä: trendit tehokkuuden parantamiseksi ja energiatarpeiden muutokset hyödyttävät meitä. Digitalisaation merkitys liiketoiminnassamme kasvaa, kun hyödynnämme data-analytiikkaa asiakkaidemme toiminnan, sisäisten prosessiemme ja suorituskykymme optimoinnissa. Vakaan tilauskirjan, suunnitelmissa olevien projektien ja kasvavan huoltoliiketoiminnan perusteella sekä jatkuvaan kehitykseen keskittymällä, odotamme myynnin ja liikevoittomarginaalin kasvavan jonkin verran tulevana vuonna.”

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.