Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Markkinakehitys

Energy Solutions

Haastavat olosuhteet voimantuotannon markkinoilla

Voimantuotannon markkinat olivat haastavat vuonna 2015, sillä makrotalouden epävarmuus rajoitti uuteen voimalaitoskapasiteettiin tehtäviä investointeja. Maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten maailmanlaajuisten tilausten lievästä kasvusta huolimatta markkinavolyymit pysyivät suhteellisen alhaisella tasolla. Kehittyvien markkinoiden kasvu ja rahoituksen saatavuus tukivat edelleen kysyntää. Sähkönkulutus oli teollisuusmaissa alhainen, ja voimalaitosinvestointien kiihdyttämiseksi tarvitaan talouskasvua. Alhainen kysyntä merenkulkumarkkinoilla on aiheuttanut ylikapasiteettia tuotannossa, minkä seurauksena perinteiset moottorivalmistajat ovat keskittyneet vahvemmin voimalaitossektorille. Tämä on lisännyt kilpailua useilla markkinoilla. Wärtsilä teki aktiivisesti tarjouksia vuonna 2015. Tarjoukset keskittyivät edelleen monipolttoaine- ja maakaasuvoimalaitoksiin.

Energy Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2015 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien, 500 MW:n suuruusluokkaan yltävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat yhteensä 17,0 GW (16,5). Tilaukset kasvoivat 3% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Wärtsilän markkinaosuus oli 9,9% (10,5). Maailmanlaajuisiin tilauksiin sisältyvät sekä kaasuturbiiniteknologiaan perustuvat että wärtsilän yli 5mw:n voimakoneet.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Marine Solutions

Alustilaukset edelleen matalalla tasolla

Tammi-joulukuun 2015 aikana kirjattiin 1.371 sopimusta uusien alusten rakentamisesta (1.711), näistä 230 neljännellä neljänneksellä (191). Uusien alusten alhainen kysyntä asetti paineita laivanrakennushinnoille. Tilausaktiviteetti perinteisillä kauppalaivamarkkinoilla oli hidasta. Matalat rahtihinnat ja ylikapasiteetti heikensivät konttilaiva- ja kuivalastialustilauksia, kun taas alhainen öljyn hinta ja parantuneet ansiot tukivat säiliöalustilauksia. Kaasunkuljetusalusten tilausmäärä oli edellisvuoden korkeaa tasoa alhaisempi, ja vuoden 2015 aikana rekisteröitiin yhteensä 92 alussopimusta (173). Öljyn matalat hinnat rajoittivat investointeja öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen, mikä johti offshore-alusten kysynnän laskuun edellisvuoteen verrattuna. Risteilyalusten ja lauttojen tilausaktiviteetti oli hyvällä tasolla.

Kolme suurinta laivanrakennusmaata hallitsivat yhä tilausaktiviteettia kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Sekä Kiinan että Etelä-Korean osuudet vahvistetuista sopimuksista olivat 30%. Japanin osuus vahvistetuista sopimuksista nousi 27%:iin kotimaisen tilausaktiviteetin kasvun vuoksi. Muiden maiden osuus kasvoi edellisvuodelta, ja 292 tilausta rekisteröitiin kolmen suurimman laivanrakennusmaan ulkopuolella.

Marine Solutions -liiketoiminnan markkina-asema

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 59% (63% edellisen neljänneksen lopussa). Apumoottoreiden markkinaosuus kasvoi 12%:iin (9% edellisen neljänneksen lopussa).

 

 

Services

Vahvaa kehitystä huoltomarkkinoilla

Huoltomarkkinoiden aktiviteetti kehittyi hyvin vuonna 2015. Huoltovolyymien kasvu kiihtyi ensimmäisellä puoliskolla, ja kysyntä pysyi korkealla tasolla koko loppuvuoden. Aktiviteetti merenkulkualalla vahvistui maailmanlaajuisesti. Polttoaineen hinnan kehityksestä johtuvat alhaisemmat käyttökustannukset ja patoutuneen kysynnän purkautuminen tukivat kunnossapitoon tehtäviä investointeja etenkin kauppalaivasegmentillä, kun taas propulsiojärjestelmien modernisointipalvelujen ja potkurien jälkiasennusten lisääntynyt kysyntä loi kasvua huoltoprojekteissa. Voimalaitosten huoltoaktiviteetti kehittyi hyvin. Sopimusten alaisuudessa olevien voimalaitosten käyttöaste lisääntyi ja vanhentuvan laitekannan varaosakysyntä vahvistui tietyillä alueilla. Asiakkaiden keskittyminen kunnossapidon ja suorituskyvyn optimointiin on lisännyt kiinnostusta pitkäaikaisia huoltosopimuksia kohtaan sekä energia- että merenkulkumarkkinoilla.

Vuoden 2015 lopussa Wärtsilän laitekanta oli 181.000 MW. Nelitahtimoottoreiden osuus laitekannasta oli noin 60% ja kaksitahtimoottoreiden noin 40%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.