Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Markkinanäkymät

Kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan säilyvän haastavina taloudellisen epävarmuuden jatkuessa. Vaikka kehittyvien markkinoiden talouskehitys on ollut odotettua hitaampaa, tukee sähkön kysynnän kasvu ja infrastruktuuriprojektien kansainvälinen rahoitus edelleen voimalaitosinvestointeja. OECD-maissa hidas talouskasvu rajoittaa yhä uusien voimalaitosten kysyntää. Euroopassa sähkömarkkinoiden suunnittelu on kesken, mikä viivästyttää investointeja. Kaasun alhainen hinta ja sähkömarkkinoiden rakenteen positiivinen kehitys tukevat kysyntää Pohjois-Amerikassa. Hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon megatrendi on saamassa jalansijaa maailmanlaajuisesti. Uusiutuvien, epäsäännöllisten voimanlähteiden kuten aurinko- ja tuulivoiman käyttö kasvaa, mikä vaatii joustavia ratkaisuja tasoittamaan voimantuotantojärjestelmiä. Sähkömarkkinoita ympäri maailman kehitetään vastaamaan joustavuusvaatimuksiin, mikä mahdollistaa uusia kannattavia investointeja. Wärtsilä jatkaa järjestelmällistä markkinoiden kehittämistyötä näillä markkinoilla Smart Power Generationin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Merenkulun ja laivanrakennuksen markkinanäkymät säilyvät haastavina. Ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen rakennettavien alusten kysyntään. Offshore-segmentillä öljyn matala hinta vaikuttaa öljyn etsintään ja öljykenttien kehittämiseen tehtäviin sijoituksiin. Kaasunkuljetustilausten odotetaan pysyvän normalisoituneella tasolla, sillä LPG:lle on Aasiassa edelleen kysyntää. Risteilijöiden ja lauttojen näkymät pysyvät positiivisena Euroopan ja Yhdysvaltojen taloudellisen elpymisen sekä Aasiassa lisääntyneen risteilyihin kohdistuneen kiinnostuksen vuoksi. Polttoainetehokkuuden ja ympäristölainsäädännön tärkeys on selkeästi esillä. Lisääntynyt ympäristötietoisuus ja lainsäädäntöympäristö lisäävät kiinnostusta kaasun laajempaan käyttöön merenkulun polttoaineena.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat myönteiset. Valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia. Keskinopeiden moottoreiden ja potkureiden laitekannan kasvu sekä siirtyminen kaasupohjaiseen teknologiaan tasapainottavat vanhempien asennusten huoltokysynnän hidastumista ja kauppalaivasegmentin lyhyen aikavälin kehityksen aiheuttamaa epävarmuutta. Viimeaikainen öljyn hinnan kehitys on vaikuttanut myönteisesti käyttökustannuksiin, minkä odotetaan tukevan öljykäyttöisen laitteiston huoltokysyntää. Offshore-markkinoilla viime vuosina kasvanut laitekanta tasoittaa osittain tiettyjen alueiden haastavia näkymiä. Kaasukäyttöisten alusten huoltonäkymät ovat yhä myönteiset. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on edelleen hyvällä tasolla etenkin Lähi-idässä ja Afrikassa. Sekä merenkulku- että voimalaitosasiakkaat ovat kiinnostuneita pitkäaikaisista huoltosopimuksista.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.