Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,20 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.052.581.243,14 euroa, josta tilikauden voitto on 276.747.007,02 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 7.3.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 14.3.2016. Vuosikertomus 2015, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com ja osoitteesta www.wartsilareports.com viikolla 6.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.