Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset

Vuoden 2015 aikana Wärtsilä on kiinnittänyt paljon huomiota sekä tuote- että ratkaisuinnovaatioihin, erityisesti hyötysuhteen kehittämiseen, polttoainejoustavuuteen ja ympäristövaikutusten alentamiseen. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät kulut olivat yhteensä 132 milj. euroa, joka vastaa 2,6% liikevaihdosta.

Vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Wärtsilä lanseerasi useita uusia innovatiivisia malleja ankkurinkäsittelyhinaajaan ja huoltoaluksiin, useisiin erikokoisiin konttisyöttöaluksiin ja uuteen LNG-kuljetusalusten sarjaan. Alussuunnittelussa on korostettu polttoainekulutuksen hyötysuhdetta ja suorituskykyä. Jotta erityiset tarpeet täyttyvät, malleista on saatavilla erilaisia vaihtoehtoja ja niihin voi valita tietynlaisia ominaisuuksia ja ratkaisuja.

Toukokuussa Wärtsilä ilmoitti, että markkinajohtaja Wärtsilä 50DF -moottori läpäisi Evergasin kanssa läheisessä yhteistyössä suoritetut kattavat testit ja sertifioitiin käyttämään polttoaineenaan etaania. Evergas on maailmanlaajuisesti tunnettu petrokemikaalien ja nesteytetyn kaasun kuljetusalusten omistaja ja operaattori.

Wärtsilä 31 -moottori lanseerattiin kesäkuussa. Uusi moottorimalli tarvitsee huomattavasti vähemmän huoltoa, ja sen polttoainetehokkuus ja -joustavuus sekä toiminnan optimointi ylittävät kaikki olemassa olevat tuotteet. Wärtsilä 31 -moottori on päässyt Guinnessin ennätysten kirjaan maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina. Sen dieselversion polttoainekulutus on niinkin alhainen kuin 165g/kWh.

Syyskuussa Wärtsilä toi markkinoille uusimman lisäyksen potkureiden tuoteportfolioonsa, nimittäin sisävesisovelluksiin suunnatun Wärtsilä WST-14 -ohjauspotkurin. Sen tilaa säästävä suunnittelu parantaa luotettavuutta ja tehokkuutta sekä alentaa kustannuksia.

Lokakuussa Wärtsilä ilmoitti, että Wärtsilän, GoodFuels Marinen ja Boskaliksen muodostama konsortio luotsaa kaksivuotisen pilottiohjelman tehostaakseen kestävien, skaalattavien ja edullisten merenkulun biopolttoaineiden kehitystä. Ohjelma keskittyy tunnistamaan soveltuvia merenkulun biopolttoaineita, huolehtimaan sertifiointiprosesseista ja luomaan edellytykset suuren mittaluokan tuotantoon.

Lokakuussa Wärtsilä esitteli myös uuden proomuille suunnatun LNG-varastointi- ja uudelleenkaasutuskonseptin. Innovatiivinen ratkaisu vastaa joustavasti pieniin ja keskisuuriin tarpeisiin tilanteissa, joissa maalla sijaitsevien LNG-sovellusten käyttömahdollisuudet ovat rajalliset. Wärtsilä Mobile LNG -ratkaisu voidaan yhdistää proomulle rakennettuun voimalaitokseen, jonka tuotantokapasiteetti yltää jopa 250 MW:iin. Sitä voi vaihtoehtoisesti käyttää myös perinteisten maalla sijaitsevien voimalaitosten yhteydessä. Wärtsilä Mobile LNG -ratkaisu mahdollistaa nesteytetyn maakaasun saatavuuden uusille kuluttajasegmenteille tuoden puhdasta energiaa alueille, joilla ei ole pääsyä valtakunnalliseen sähköverkkoon tai pääsy on rajallinen.

Marraskuussa Wärtsilä ilmoitti laajentavansa Smart Power Generation -portfoliotaan esittelemällä keinon käyttää propaania voimantuotannon polttoaineena. Raskaspolttoöljyn korvaaminen propaanilla alentaa merkittävästi voimalaitosten hiilidioksidi- ja muita päästöjä.

Wärtsilä lanseerasi marraskuussa myös uuden digitaalisen Wärtsilä Genius -huoltoportfolion. Uusi portfolio mahdollistaa asiakkaiden laitteiden reaaliaikaisen optimoinnin, parantaa ennustettavuutta ja auttaa ratkaisemaan pulmia digitaalisten ratkaisujen ja tiedon analysoinnin avulla. Wärtsilä esitteli myös potkuriakseleiden hylsyissä ja potkureissa käytettävän uuden, innovatiivisen tiivisteen. Koska tiivisteitä voi huoltaa veden alla, asiakkaiden alusten käyttöaika ja elinkaaritehokkuus paranevat.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.