Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Neljännen neljänneksen liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 215 milj. euroa (196), mikä vastaa 13,5% liikevaihdosta (12,7). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 202 milj. euroa (166) eli 12,7% liikevaihdosta (10,7). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja oli 224 milj. euroa (202) eli 14,1% liikevaihdosta (13,1). Kertaluonteiset erät olivat 13 milj. euroa (30) neljännellä neljänneksellä, joista 11 milj. euroa liittyi kesäkuussa ilmoitettuun uudelleenjärjestelyohjelmaan ja 3 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 9 milj. euroa (6).

Katsauskauden tammi-joulukuu 2015 liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 612 milj. euroa (569). Tämä on 12,2% liikevaihdosta (11,9), eli linjassa 12,0–12,5% kannattavuusohjeistuksen kanssa. Liiketuloksen kasvu johtui pääosin korkeammista huoltovolyymeistä, L-3 Marine Systems International -yrityshankinnasta ja sisäisistä kustannussäästöistä. Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 587 milj. euroa (522) eli 11,7% liikevaihdosta (10,9). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja oli 643 milj. euroa (594) eli 12,8% liikevaihdosta (12,4). Kertaluonteiset erät olivat katsauskaudella 25 milj. euroa (47), joista 19 milj. euroa liittyi uudelleenjärjestelyohjelmaan ja 6 milj. euroa yritysostoihin liittyviin kuluihin ja muihin kustannuksiin. Hankintamenojen allokointeihin liittyvät poistot olivat 32 milj. euroa (26).

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2015 rahoituserät olivat -34 milj. euroa (-28). Rahoituserien kasvu johtui BRL-määräisestä konserninsisäisestä lainasta, mistä aiheutui realisoitumattomia valuuttakurssitappioita. Nettokorot olivat -12 milj. euroa (-9). Tulos ennen veroja oli 553 milj. euroa (494). Katsauskauden verot olivat 124 milj. euroa (106), mikä vastaa 22,5%:n efektiivistä verokantaa (21,4). Tilikauden tulos oli 451 milj. euroa (351). Osakekohtainen tulos oli 2,25 euroa (1,76), ja osakekohtainen oma pääoma oli 11,16 euroa (9,94). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 21,0% (20,3). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 20,2% (20,0).

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.