Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Tase, rahoitus ja rahavirta

Wärtsilän neljännen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 176 milj. euroa (212). Wärtsilän tammi-joulukuun 2015 liiketoiminnan rahavirta oli 255 milj. euroa (452). Nettokäyttöpääoma katsauskauden lopussa oli 543 milj. euroa (251). Kasvu johtui pääasiassa Energy Solutions -liiketoiminnasta, jossa toimitusten ajoitus kasvatti varastoa ja lisäsi saatavien määrää. Saatujen ennakoiden määrä kauden lopussa laski 564 milj. euroon (673) Marine Solutions- ja Energy Solutions -liiketoimintojen alhaisemmasta tilauskertymästä johtuen. Rahavarat kauden lopussa olivat 334 milj. euroa (571) ja vahvistetut ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 679 milj. euroa (629).

Wärtsilällä oli joulukuun 2015 lopussa korollisia lainoja yhteensä 724 milj. euroa (666). Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden kuluessa, oli yhteensä 232 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli 492 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 372 milj. euroa (94), ja nettovelkaantumisaste oli 0,17 (0,05). Nettovelkaantumisasteen kasvu johtuu pääosin nettokäyttöpääoman kasvusta ja L-3 Marine Systems Internationalin hankinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Konsernin maksuvalmius
MEUR 31.12.2015 31.12.2014
Rahavarat 334 571
Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 679 629
Maksuvalmius 1 013 1 200
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 20 25
Yritystodistukset vähennettynä 130 -
Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 883 1 200
% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 18 25
Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika 31.12.2015 oli 35 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 43 kuukautta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.