Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Tilauskertymä

Neljännen neljänneksen tilauskertymä

Wärtsilän neljännen neljänneksen tilauskertymä oli yhteensä 1.403 milj. euroa (1.522), laskua oli 8% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 29% (1.086 milj. euroa vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä). Neljännen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 0,88 (0,98).

Energy Solutions -liiketoiminnan neljännen neljänneksen tilauskertymä oli 366 milj. euroa (501) eli 27% vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Kolmanteen neljännekseen verrattuna tilauskertymä yli kaksinkertaistui (167 milj. euroa vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä). Saatuihin tilauksiin kuului kaksi noin 50 MW:n kokoista voimalaitosta Yhdysvaltoihin sekä 111 MW:n voimalaitos Meksikoon.

Marine Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli neljännellä neljänneksellä 465 milj. euroa (460). Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 14% (407 milj. euroa vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä). Kaasunkuljetusalussegmentillä Wärtsilä sai tilauksen kaasulastinkäsittelyjärjestelmien toimittamisesta 11 kaasunkuljetusalukseen sekä tilauksen rahti- ja propulsiojärjestelmien toimittamisesta Saga LNG Shipping:lle rakennettavaan LNG-kuljetusalukseen. Muita huomionarvoisia kaasuun liittyviä tilauksia oli sopimus päämoottoreiden, vaihteistojen, potkureiden ja polttokaasunkäsittelyjärjestelmien toimittamisesta 15:een Shellin vuokraamaan LNG-käyttöisen sisävesiproomuun. Wärtsilä sai myös tilauksen toimittaa potkurit ja apulaitteistot maailman suurimpaan nosturialukseen, joka rakennetaan alankomaalaiselle Heerema Offshore Services:lle.

Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 572 milj. euroa (561) neljännellä neljänneksellä, kasvua oli 2% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 12% (511 milj. euroa vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä) kysynnän kausiluontoisen kehityksen ja pitkäaikaisten sopimusten vahvistuneen aktiviteetin ansiosta.

Katsauskauden tilauskertymä

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2015 Wärtsilän tilauskertymä oli 4.932 milj. euroa (5.084), laskua oli 3% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 0,98 (1,06).

Energy Solutions -liiketoiminnan tilauskertymä oli katsauskaudella 1.009 milj. euroa (1.293), laskua oli 22% viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Kaasuvoimalaitosten osuus tilauksista MW:eissa mitattuna oli 46%. Turkkilaiset omistajat myötävaikuttivat Euroopan korkeaan tilausaktiviteettiin, kun taas Yhdysvalloissa useita voimalaitoksia tilattiin kuormitushuippujen ja uusiutuvien energianlähteiden tasaamiseksi.

Marine Solutions -liiketoiminnan katsauskauden tilauskertymä laski 8% 1.599 milj. euroon (1.746). Alustilausten hidastumisen ja offshore-markkinoiden jatkuneen heikentymisen valossa kehitys oli tyydyttävää. Tilikauden aikana hankitun Marine Systems Internationalin tilauskertymä kehittyi hyvin. Kaasunkuljetusalusten osuus katsauskauden tilauskertymästä oli 38%, ja perinteisen kauppalaivasegmentin osuus oli 18%. Matkustajalaivojen osuus oli 15%, kun taas erikoisalusten osuus tilauskertymästä oli 10%, offshore-alusten 8% ja merivoimien 4%. Muiden tilausten osuus tilauskertymästä oli 6%. Marine Solutions -strategian mukaisesti Wärtsilä sai useita tilauksia integroitujen ratkaisujen toimittamisesta. Kohokohtiin kuului tilaus moottoreiden, säätölapapotkureiden, keulaohjauspotkureiden sekä LNGPac -kaasujärjestelmän ja varastointijärjestelmän toimittamisesta maailman ensimmäiseen monipolttoaineella toimivaan hinaajaan, joka rakennetaan DEME Groupille. Strategisesti merkittävien tilauksiin kuului myös kesäkuussa lanseeratun uuden sukupolven Wärtsilä 31 -moottorin ensimmäinen tilaus. Asiakkaiden kiinnostus ympäristöratkaisuja kohtaan kasvoi vuonna 2015. Merkittävä tilaus tällä saralla oli Wärtsilä Aquarius painolastiveden käsittelyjärjestelmien jälkiasennus Bernhard Schulte GmbH & Co. KG:n 11 konttialukseen. Rikkipesuritilausten kehitys oli tasaista. Vuoden 2015 aikana Wärtsilä 34DF -moottorin markkina-asema vahvistui kolmen merkittävän eteläkorealaisen telakan valitessa kyseisen mallin apumoottorit LNG-kaasunkuljetusaluksiinsa.

Services-liiketoiminnan katsauskauden tilauskertymä kasvoi 14% yhteensä 2.324 milj. euroon (2.045) huoltoprojektien ja pitkäaikaisten huoltosopimusten vahvistuneen kysynnän ansiosta. Isompiin huoltoprojekteihin kuului Shanghai Electric Powerilta saatu tilaus maltalaisen Delimara-voimalaitoksen muuntamisesta maakaasulla toimivaksi sekä useita propulsiojärjestelmien modernisointiprojekteja. Kaasukäyttöisten alusten asiakkaat olivat kiinnostuneita pitkäaikaisista huoltosopimuksista. Sopimuksiin kuului Golar Management Oslon kanssa solmittu, yhtiön LNG-aluskantaa koskeva, viisivuotinen hallinnointisopimus sekä GasLog LNG Services Limited:n kanssa solmittu kunnossapitosopimus, joka varmistaa GasLog:n seitsemän LNG-kuljetusaluksen luotettavan toiminnan. Voimalaitoksia koskeviin huoltosopimuksiin kuului Central Generadora Electrica Huinalan kanssa solmittu kymmenvuotinen käyttö- ja ylläpitosopimus Meksikon Monterreyn lähellä sijaitsevasta flexicycle-voimalaitoksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Tilauskertymä liiketoiminnoittain
MEUR 10-12/2015 10-12/2014 Muutos 1-12/2015 1-12/2014 Muutos
Energy Solutions 366 501 -27% 1 009 1 293 -22%
Marine Solutions1 465 460 1% 1 599 1 746 -8%
Services 572 561 2% 2 324 2 045 14%
Tilauskertymä yhteensä 1 403 1 522 -8% 4 932 5 084 -3%
1 Marine Systems Internationalin vaikutus tilauskertymään oli 111 milj. euroa vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä ja 264 milj. euroa katsauskaudella tammi-joulukuu.
Tilauskertymä Energy Solutions
MW 10-12/2015 10-12/2014 Muutos 1-12/2015 1-12/2014 Muutos
Öljy 221 189 17% 1 303 980 33%
Kaasu 528 584 -10% 1 132 1 509 -25%
Tilauskertymä yhteensä 749 773 -3% 2 436 2 489 -2%

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja kiinalaisten yhteisyritysten Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd ja CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd. tilauskertymä tammi-joulukuussa 2015 oli yhteensä 182 milj. euroa (306). Näiden yhteisyritysten tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.