Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
MEUR 2015 2014
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 180 1 235
Valuuttakurssimuutokset 28 22
Yrityshankinnat 304
Lisäykset 14 36
Poistot ja arvonalentumiset -60 -51
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -1
Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -61
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 464 1 180
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1. 434 449
Valuuttakurssimuutokset -1 7
Yrityshankinnat 8
Lisäykset 65 62
Poistot ja arvonalentumiset -63 -63
Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -12 -10
Uudelleenryhmittelyt myytävänä oleviin omaisuuseriin -8
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 431 434

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.