Wärtsilä Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 2015

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Konsernin tuloslaskelma
MEUR 2015 2014
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 5 029 4 779
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -77 -240
Valmistus omaan käyttöön 6 14
Liiketoiminnan muut tuotot 51 52
Materiaalit ja palvelut -2 603 -2 392
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 159 -1 113
Poistot ja arvonalentumiset -124 -115
Liiketoiminnan muut kulut -553 -489
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 17 26
Liiketulos 587 522
Osinkotuotot 1
Korkotuotot 2 4
Muut rahoitustuotot 10 8
Korkokulut -13 -13
Muut rahoituskulut -32 -27
Tulos ennen veroja 553 494
Tuloverot -124 -106
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 429 389
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 22 -37
Tilikauden nettotulos 451 351
Jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajat 444 347
Määräysvallattomat omistajat 7 5
451 351
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos (laimentamaton ja laimennettu):
Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa 2,14 1,95
Tulos/osake, lopetetut toiminnot, euroa 0,11 -0,19
Tulos/osake, euroa 2,25 1,76

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Close

Jotta vuosikertomuksemme toimisi mahdollisimman hyvin, suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.